H.C. Andersens skuffelse – Perlen og døden (3)

jenny.lind-dedik

Dedikation til Jenny Lind den 14. september 1843 i Mulatten 3 Act.

Et såret hjerte vil høres, men hvor skulle H.C. Andersen vende sig hen – hvem ville lytte? Hans bedste ven, Edvard Collin, nægtede livet igennem at være dus med digteren, hvilket var en nødvendig forudsætning for, at de to kunne diskutere deres følelsesliv med hinanden. Overfor enkelte af sine brevveninder berørte Andersen svagt sin smerte, men han var samtidig bange for at tale åbent om så private anliggender. Tosomheden glippede og selv smerten over sin ensomhed kunne han sjælent dele med nogen. Den måtte i stedet stå i de private optegnelser og mellem linjerne i hans kunst og dedikationer.

Om Jenny Lind

  • H.C. Andersens kærlighed til Jenny Lind kom også til udtryk i dedikation til Jenny Lind den 14. september 1843 i Mulatten 3 Act. Se teksten m.m her!
  • “Hun har fyldt mit Bryst- jeg elsker hende ikke mere! hun har i Berlin skaaret det syge Kjød ud med en kold Kniv” fra H.C. Andersens dagbog den 24. december 1845.
  • “….. Opsøg for Alting ikke poetiske Ulykker! de kunne, før De veed af det, blive virkelige. Deres Lyst til ret at studere Byrons Fortvivlelses-Poesi synes mig en saadan Higen efter tungsindig Sjælenæring og i enkelte af Deres Smaadigte seer jeg en saadan Lyst til mørke og menneskefjendske Forestillinger ….” Brev fra B.S. Ingemann til H.C. Andersen den 9. januar 1831
  • ” …. Jeg har kun en taalelig Existens, og aldeles ingen Udsigter! Min Kone maa leve saaledes som hun er vant til i sin Familiekreds og De seer altsaa at jeg aldrig forlover mig; jeg skal døe eensom ligesom min stakkels Christian i Romanen. Tro ikke at jeg her romantiserer noget ned paa Papiret, nei jeg vil aabne mit Hjerte broderligt for Dem ! – ja ! var jeg formuende, havde jeg Udsigter til engang at erholde et eller to Tusind om Aaret, – saa forelskede jeg mig ! her er en Pige som er smuk, aandrig, god og elskelig, hun hører til een af de aandsførste Familier i Kjøbenhavn; men jeg har ikke Formue og – jeg bliver ikke engang forelsket ! ….. O, hvor man dog allerede i denne Verden kunde være lykkelig ! …” Brev fra H.C. Andersen til Henriette Hanck december 1837.

jenny-lind-oereringe

Jenny Linds øreringe

Jenny Linds øreringe. Det vides ikke, hvem der ejer disse øreringe. Fakta er dog, at de har været udstillet i H.C. Andersens Hus i Odense i 2013.

Se mere om H.C. Andersens kærlighedsliv eller mangel på samme – fra det første problematiske møde, over forelskelserne og begæret og til nederlagene og til hvordan de udmøntes i kunsten på de nedenstående sider. Kilder Odense Bys Museer og H.C. Andersens Hus. Foto Lars Bjørnsten Odense 2013.

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23