H.C. Andersens begær (12)

1-117

 Tiberfloden i Rom. H.C. Andersen tegning

I H.C. Andersens dagbøger og almanak kan man finde flere hundrede kryds, der til tider ses i sammenhæng med ord som “Sandselig” eller “hedt blod”. heraf udleder en del Andersen-eksperter, at markeringerne er udtryk for digterens renskab over sin onani. Er dette tilfældet, vidner krydsene eller korstegnene om, at handlingen i Andersen tid var stærkt tabuiseret. Masturbation blev på Andersens tid betragtet som en synd, og man mente at onani svækkede mennesket åndeligt og fysisk – og indpodet i digteren var en stærk syndsbevidsthed og angst for sygdom. Alligevel udfordredes ånden gang på gang af kødets lyster og Andersen måtte kæmpe for at stå imod.

“. — Tæt ved Porta di Leone, lossede man et lille Skib; en halv Snees Karle ganske nøgne, kun med en Art Svømmebuxer bare Sækkene i Land. Det saa smukt ud, de stærkbyggede brede Skuldre; det lodne Bryst, og Maven bedækket med Haar og saa en meget bruun Huud. De gik fra Skibet gjennem et Huus over Gaden, saa
alle Fruentimmer der kom denne Vei saae dem i deres smukke Nøgenhed. — Dagbogen, den 18. januar 1834

” …. fæle Lyst
som raser i mit Bryst
Blink af Gud som nys begyndte,
du svandt hen thi ak jeg syndte
uren Flamme i Barmen steeg,
og den lyse Engel veeg.
Dog jeg synded’ kun ved Tanke!
mig fra Gierningen Bevaer!”
H.C. Andersen: Slagelse 23. november 1825

Dagbogen den 23. februar 1834. ” … Mit Blod i stærk Bevægelse. Uhyre Sandselighed og Kamp med mig selv. Er det virkeligt en Synd at tilfredsstille denne mægtige Lyst da lad mig bekjæmpe den; endnu er jeg uskyldig, men mit Blod brænder, i Drømme koger mit hele Indre. Syden kræver vist sin Ret! jeg er halv syg. — Lykkelig den der er gift, der er forlovet! O at der var stærke Baand paa mig! — Men jeg vil! jeg vil bekjæmpe denne Svaghed…”

Dagbogen den 19. februar 1834: ” I Aftendæmringen havde jeg flere Ruffere om mig, der vilde anbefale bella Donna; jeg kan mærke Climatet virker på mit Blod, jeg følte en rasende Lidenskabelighed, men modstod.”

Se mere: Om H.C. Andersens kærlighedsliv eller mangel på samme – fra det første problematiske møde, over forelskelserne og begæret og til nederlagene og til hvordan de udmøntes i kunsten på de nedenstående sider. Kilder Odense Bys Museer og H.C. Andersens Hus. Foto Lars Bjørnsten Odense 2013.

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23