H.C. Andersen – kunstens farlige kvinder (17)

1-DSC_0063-002

           Papirklip 1859: Frugtbarhedsgudinde med 4 bryster

“Iis og Ild” – kunstens farlige kvinder

H.C. Andersens begær pressede sig til tider voldsomt på og farvede hans tanker. Mens samtidig var han opfyldt af angst for at give sig hen til sanseren og seksuallivets fristelser. Det ses også i digterens kunst, hvor man finder bearbejdninger af det problematiske forhold, han havde både til sin egen og kvindekønnets sanselighed. I kunsten som i sit personlige liv slår Andersen korsets tegn for sig i forsøget på at bortmane de farlige kvinder og de kødelige, “urene”, længsler, de vækker i ham. I teksterne fremstår de derfor ofte enten dæmoniske, frosne, famme fatalles eller som overfladiske og forfængelige væsener uden åndelighed.

Improvisatoren  “… Da jeg engang, som hun sagde, græd ret barnagtigt, var et Pattebarn, skulde ogsaa patte ligesom de andre Smaa, flygtede jeg ud paa Trappen, men hun fik mig fat, holdt mig med sine Knæ og knugede mit Hoved, som jeg med Afsky vendte bort, meer og meer fast mod sit Bryst Jeg rev Sølvpilen af hendes Haar, der faldt tykt ned over mig og hendes blottede Skulder. Min Moder stod i Krogen, loe og opmuntrede Marijucce ….”

Sneedronningen  ” …. den store Slæde holdt, og den Person, som kjørte i den, reiste sig op, Pelsen og Huen var af bare Snee; en Dame var det, saa høi og rank, saa skinnende hvid, det var Sneedronningen.  “Vi ere komne godt frem!” sagde hun, “men er det at fryse! kryb ind i min Bjørnepels!” og hun satte ham i Slæden hos sig, slog Pelsen om ham, det var, som om han sank i en Sneedrive. “Fryser Du endnu!” spurgde hun, og saa kyssede hun ham paa Panden. Uh! det var koldere end Iis, det gik ham lige ind til hans Hjerte, der jo dog halv var en Iisklump; det var, som om han skulde døe; – men kun et Øieblik, saa gjorde det just godt; ham mærkede ikke mere til Kulden rundt om ….”

Se mere: Om H.C. Andersens kærlighedsliv eller mangel på samme – fra det første problematiske møde, over forelskelserne og begæret og til nederlagene og til hvordan de udmøntes i kunsten på de nedenstående sider. Kilder Odense Bys Museer og H.C. Andersens Hus. Foto Lars Bjørnsten Odense 2013.

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23