ny

H.C. Andersens kurtisering (16)

kurti-digt

 H.C. Andersen: Gaade-Digt

Det vil være en overdrivelse at sige, at H.C. Andersen var en dygtig udøver af forførelsens kunst. Han var alt for bevidst om, at han ikke var et godt parti med sit aparte udseende, sin dårlige økonomi og sociale baggrund på bunden af samfundet. Derfor var det også kun i de mest flammende forelskelser, at han direkte formåede at give udtryk for sine følelser overfor den elskede. Selv da skete det på afstand – igennem skriften. Her kunne de sproglige resurcer, som han besad som digter, for alvor komme til udtryk. Da han var forelsket i Jenny Lind trykkede han således et brev i hendes hånd, som “hun maa forstaae. Jeg elsker!” Ligeledes er det øjensynligt også umuligt for digteren at komme til at tale med sin første store kærlighed, Riborg Voigt, hvilket belejligt giver ham mulighed for at skrive et poetisk brev til hende. Vovede han sig ikke til at udtrykke følelserne direkte, formidlede han dem gerne igennem små gaver, der viste hans interesse. Hyppigst blev længslerne imidlertid et anliggende mellem digteren og dagbogen.

Riborg Voigt

Det er svært for H.C. Andersen at komme til at tale om følelser med sin første store kærlighed, Riborg Voigt fra Faaborg, og derfor blev følelserne udtrykt gennem dagbogen, digte eller i breve. Ovenstående digt “Gaade-Digt” 1830 er et eksempel på dette. Et andet af Andersens kendte kærlighedsdigte er “To brune Øine”. Digtene blev udsendt i hans digtsamling “Phantasier og Skizzer” og tilegnet  Riborg Voigt.

Jenny Lind

H.C. Andersens kurtisering til den svenske “nattergal” Jenny Lind fremgår bl.a af hans kalender- almanak for september 1843. Her beskriver han sin forelskelse og sine følelser og om sit manglende mod til at fri, måske var han bange for at blive afvist. I stedet skriver han et frierbrev til hende som kan ses her! 

H.C. Andersen almanak september 1843 om møderne med Jenny Lind

Søndag 10: “Jenny Linds første Fremtræden som Alice hun fremkaldtes; om Aftenen med hende hos Bournonvilles, hendes og min Skaal drukket, forelsket”.
Mandag 11. “sendt Jenny Lind et Digt.”
Tirsdag 12. Iaften hos Bournonvilles med Jenny Lind; foræret hende en Mappe.
Onsdag 13. Jenny Lind anden Gang i Robert hun fik en Bouquet og et Digt af mig; forstemt fordi hun reiser paa Løverdag.
Torsdag 14. Reisen udsat, hver Dag hos hende; sendt hende mine Digte, gaaet i Thorvaldsens Udstilling med hende.
Lørdag 16. Jenny Lind Concert, om Aftenen hos Bournonvilles; Jenny og jeg fortrolige.
Søndag 17. Middag hos Øehlenschlægers. Om Aftenen kom Jenny L. Jeg talte ikke noget med hende; jaloux paa Gynther. Vi kjørte i Omnibus ind og jeg fulgte hende hjem.
Mandag 18. Besøgt hende, læst de Andres Digte, tænkt paa at fri. – Var i Vandet; hun synger for Kongen.
Tirsdag 19. Jenny Linds Diamanter skjænket hos Kongen, sendt hende mit Portræt, skrevet Vise. Aftenen hos Nilesens hvor hun fik en Serenade af 300 Studenter; jeg elsker hende: Kom hjem om Natten Klok 1 ½ skrev Brev.
Onsdag 20. Ude paa Toldboden til Morgen 4½ sagt Jenny Farvel, stukket Brev til hende, som hun maa forstaae. Jeg elsker ! …… Sandselig +.

Se mere: Om H.C. Andersens kærlighedsliv eller mangel på samme – fra det første problematiske møde, over forelskelserne og begæret og til nederlagene og til hvordan de udmøntes i kunsten på de nedenstående sider. Kilder Odense Bys Museer og H.C. Andersens Hus. Foto Lars Bjørnsten Odense 2013.

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23