Det Collinske Hus og H.C. Andersen (1)

Maleri af W. Marstrand 1842. Edvard og Henriette Collin. Foto Lars Bjørnsten Odense 2003

H.C. Andersen og Det Collinske Huus . Af  E. Collin Etatsraad. Kjøbenhavn. C.A. Reitzels Forlag. Fr. G. Knutzons Bogtrykkeri 1882

Et Bidrag til Andersens og hans Omgivelsers Charakteristik

Værket er delt i to. Det der primært vedrører relationerne mellem H.C. Andersen og “Det Collinske Hus” og det der primært handler om “Det Collinske Hus” . Her er udvalgt det første, da formålet primært er at beskrive relationerne mellem familien Collin og H.C.Andersen. Da der er udgivet en H.C. Andersen brevbase på nettet, har jeg udeladt hovedparten af brevsamlingerne. Overskrifterne på de enkelte sider er nutidige. Typografien og opsætningen er ændret nogle steder i forhold til den oprindelige tekst, alt i respekt for forfatterens skrivemåde. Indholdet beskæftiger sig primært med H.C. Andersens første tid indtil Studenterårene. Derefter om hans forfatterliv indtil 1856. Desuden er der nogle almene betragtninger om H.C.Andersen.

Edvard Collin

Af Jonas Collins fem børn kom sønnen Edvard Collin var en kritisk embedsmand, kølig af temperament og kritisk over for H.C. Andersens særheder, men han var altid parat til at hjælpe digteren i alle praktiske forhold, f.eks i pengesager og i forhandlinger med bogforlæggere og bogtrykkere. Hans hustru Henriette Collin forstod bedre end nogen at trøste H.C. Andersen, når verden gik ham imod.

Lars Bjørnsten Odense

Sider:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40