Det Collinske Hus og H.C. Andersen (7)

Edvard Collins brevsamling af H.C. Andersens breve

Jeg gaaer nu over til Brevsamlingen, som meddeles i chronologisk Orden tilligemed de hans Forfattervirksomhed, navnlig den dramatiske, vedkommende Actstykker, der ikke kunne undværes i en Skildring af hans Fataliteter.

Mine egne Betragtninger over Andersen som Forfatter og som Menneske forbeholder jeg mig at meddele i Slutningen af Bogen; de ville neppe behage alle hans Venner.

Men naar jeg, som vistnok af Alle har kjendt ham noiest, finder, at hans egen Opfattelse af hans Livs Gjenvordigheder, eller idetmindste hans Fremstilling af disse, er misvisende, anseer jeg mig forpligtet til at berigtige denne.

— Andersen har selv villet, at man skulde kjende endog de mindste Begivenheder i hans Liv fra Vuggen til Graven, ja selv hans inderste Tanker; og disse træde intet Sted saa tydeligt og forklarende frem, som i hans Forhold til mig og til det Collinske Huus.

E. Collin.

Redaktionel bemærkning:

Det skal bemærkes, at der kun er medtaget nogle få breve på sitet. De andre breve i brevsamlingerne fra værket kan ses i H.C. Andersen brevbasen her!

Kilde: “H.C. Andersen og det Collinske Huus” af E. Collin, Kjøbenhavn 1882. Ovenstående er en del af værket. Overskrifterne på de enkelte sider er nutidige. Typografien og opsætningen er ændret nogle steder i forhold til den oprindelige tekst, alt i respekt for forfatterens skrivemåde.

Lars Bjørnsten

Sider:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40