Holstenshuus – en ganske anden natur og et udstrakt panorama (2)

Fynske_Alper_set_fra_Holstenshus_Dyrehave_Carl_Jensen

Udsigten fra Holstenshuus Dyrehave i ca. 1884

Fynske Alper set fra Holstenshuus Dyrehave, tegnet af Carl Jensen. Karl Jensen, 1851-1933. Kilde: Danmark i Skildringer og Billeder af danske Forfattere og Kunstnere.

H.C. Andersen og Holstenshuus

Brev 11. juli 1843

H.C. Andersen opholder sig på Glorup og skriver den 11. juli 1843 et brev (kilde: sdu.dk) til Jonna Stampe og heri nævnes Holstenshuus.

” …. Søndag den 9 indtraf jeg paa Holstenshuus, hvor Bygning ikke er betydelig, Haven ikke heller, men Skov-Høiderne rundt om saare storartige, tæt ved Haven seer man til Odense, omtrent 5 Miil, dernæst lige under sig den gode Stad Faaborg, Øerne Als, Ærø, Thorseng &; det er et lille Bjergpanorama, Alt seet i Fugleperspectiv. Vi kom netop her til en stor Folkefest, over hundrede Mennesker vare udvandrede fra Svendborg, halv saa mange kom fra Faaborg, Alle med store Madkurve, Drikkevare og bøhmiske Musikanter, som blæste dem et Stykke; et Telt var opreist i Haven ved Holsteenshuus, det saa ganske festligt ud. Jeg traf flere gamle Bekjendter og mødte megen – Agtelse! Capitein Peter Wulff saae jeg i Selskab med Agent Voigt fra Faaborg, han laae just dernede med sit Fartøi og indbød mig til en Tour næste Dag, vi skulde da see Falster, men jeg kunde ikke tage derimod da jeg var Gjæst paa Holsteenshuus og nylig indtruffet ….” ……….. skrev ham derfor til, lovede at jeg før, næste Torsdag, skulde gjæste ham og at jeg nu laa paa Reise med Baron Holsteen fra Langensøe til Holstenshuus, den gamle Mand, tog aligevel nu strax igaar, lige Dagen efter jeg var indtruffet der, ned til Holsteenshus for at hilse paa mig og – jeg maatte kjøre da med ham herud; han er ganske mutters ene, saa det er ikke saa lystigt, men det glæder ham at have mig og jeg bliver derfor her til næste Mandag, en Termin jeg har sat, til hvilken jeg igjen afhentes til Holstenshuus; nogle Dage efter er jeg igjen paa Glorup ….”

holstenshuus-1

Udsigt over haven fra obelisken

Brev 5. august 1843 

H.C. Andersen opholder sig på Bregentved og den 5. august 1843 skriver han et brev til B.S. Ingemann, hvor i han nævner Holstenshuus

“….»Holstenshuus« frembyder en ganske anden Natur, et heelt udstrakt Panorama; man seer Fyen i Fugleperspeciv, hele Als begrændser Horizonten og man har Østersøen foran sig; hver Morgen og Aften sad jeg der, saae ud over det udspændte Vand, og længtes efter at flyve bort; det eneste der trøstede mig var Tanken om at jeg »Gud være lovet«, dog ikke er en Grønlænder, og maa leve og døe der. Hjemvee er vist nok en slem Syge, men De kan troe, »Udvee« er det ikke mindre! ….”

Brev 31. august 1848 

H.C. Andersen er på Glorup og har har med familien været en kort tur til Holstenshuus, men traf ingen hjemme, hvilket fremgår af et brev til Henriette Wulff den 31. august 1848

Igaar kjørte jeg med Excellensen en Tour til Holstenshuus, der ligger omtrent fem Mile herfra, tæt ved Faaborg, vi traf Ingen hjemme og maatte altsaa en Timestid efter kjøre de fem Mile tilbage igjen, men jeg saae dog Als; fra een af Høiderne ved Holsteenshuus har man den hele Ø udstrakt foran sig, samt en Deel af Kysten ved Apenrade, eller for ret at skrive Dansk: Aabenraa.

Lars Bjørnsten Odense

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12