Baroniet Holstenshuus 100 års jubilæum 1879 (4)

DSC_4227-001

Holstenshuus anno 2016

I min søgning efter H.C. Andersens relationer til Holstenshuus fandt jeg nedenstående historie om familierne bag det smukke Holstenshuus ved Fåborg. En historiefortælling, som jeg har prøvet at omskrive til nudansk. Desuden er der indsat afsnit og billeder, som jeg synetes er relevant eller som har været tilgængelige. Historien har været bragt i avisen Nationaltidende den 15. september 1879. Jeg har desuden indsat nogle få billeder til at illustrere noget af historien. Om H.C. Andersens relationer til Holstenshuus kan du se her!

100 års jubilæum.

Baroniet Holstenshuus fejrer idag sit 100 års jubilæum, idet stamhuset Holstenshuus ved erektionsbrev af 15. september 1779 blevet ophøjet til baroni. Holstenshuus er en af landets gamle mærkelige gårde og hed tidligere Findstrupgaard. Den nævnes meget tidlig, og dens første bekendte ejer var Gotskalk Litle. Han var en fremragende mand, der tog del i sin tids bevægelser, og af utilfredshed med Erik Menveds regimente førte han endog avindskjold mod sin konge og stillede sig i spidsen for de misfornøjede jydske bønder. En senere ejer var Anders Passow, hvis datter blev gift med Henning Walkendorff, og fra denne familie gik Findstrup over til den gamle danske adelsæt Venstermand, som havde sit hjem på Lolland, og senere til familierne Grubbe, Rantzau, Gyldenstjerne og Schult. Den sidste ejer af navnet Schult, Diderik Schult, en frimodig adelsmand, der ligesom Jens Juel og Erik Banner vægrede sig ved at underskrive den hårde dom, som fratog Oluf Rosenkrands alle hans æresposter og idømte ham en bøde på 6000 Rd., fordi han havde udgivet et lille skrift, hvis indhold mishagede kongen, døde i året 1704, og hans enke Armegaard Sofie Gabel afhændede 1707 Findstrupgaard og gods til Kristian Adolf Holsten, i hvis æts eje godset siden den tid har været.

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12