Eftermælet for Holsten-Caricius (11)

DSC_4188

Æresstøtte for Holsten-Caricius på Holstenshuus

Teksten på støtten er: Taknemlige beboere af Holstenshuus og Nakkebølle Godser samt venner og betjente, satte dette minde for den ædle godsherre, Adam Christopher Holsten Carisius geheimeraad og lehnsbaron, som et tegn paa høiagtelse og hengivenhed. 1873.

Eftermælet for Holsten-Caricius

Hs. Ec. Geheimekonferensråd Holsten-Caricius, som den 3. december fylder 86 år, har altid været omfattet med stor hengivenhed af bønderne på sine godser, og de have ved mere end en lejlighed givet ham prøver derpå. Da han i året 1863 nedrev de gamle buebygninger, som var opført af Knud Venstermand og Jørgen Schult og næsten smuldrede den af ælde, da man begyndte at røre ved den, og derefter 1863-1868 opførte den prægtige slotsbygning, gav bønderne han en velvillig håndrækning, og den 20. juni 1873 rejste de i haven lige ved hovedbygningen en smuk æresstøtte for ham til minde om stavnsbøndets løsning. Han er storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand og ridder af Nordstjerneordenen. Til baroniet hører godserne Holstenshus og Nakkebølle, øerne Lyø og Bjørnø samt hovedgården Langesø.

Tilføjelse 2016

Ovenstående artikel er fra 1879 og Holstenshuus ejes i dag (2016) af Ditlev Alexander Berner. Der er den niende generation af  familien Holsten – Berner.  Bygningerne der ses i dag er ikke de oprindelige og har følgende historie. Den ældste del af Findstrupgaard (Holstenshuus) med bindingsværk er opført i 1579. I 1863 blev de gamle buebygninger med bindingsværk nedrevet. I 1863-1868 blev en slotsbygning med kamtakkede fløje opført. I december 1908 brændte det gamle slot fra 1868. I 1910 blev en ny slotsbygning opført, denne er stort set identisk med bygningen idag.

Lars Bjørnsten Odense

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12