Adelsslægten Holsten (5)

DSC_4231-001

Over hovedindgangen til slottet ses bl.a. slægten Holsten’s våbenskjold i kalksten

Adelsslægten Holsten

Familien Holsten er en gammel frankisk adelsslægt, der i slutningen af det 13. århundrede ejede Bernfeld i Franken. Man har formodet, at familien oprindelig har skullet stamme fra hertugdømmet Holsten og være i slægt med den grevelig Holstein’ske familie, men noget sikkert vides ikke herom. Familien skrev sig, da den kom her til landet, Holst eller Holste, en form, der i daglig tale blev brugt næsten lige ned til vor tid. Arends Holsten var den første af slægten, som levede indenfor den danske konges grænser. Han ejede Winsen i Holsten, og hans søn Klaus von Holsten, der var major i svensk, oberstløjtnant i brandenborgsk og oberst i dansk krigstjeneste, ejede bl.a. Hohenwedstedt i Rendsborg Amt, hvor han blev myrdet ved de svenskes indfald i året 1643.

Hans søn Adolf Hans von Holsten købte i året 1669 Gjerskov Gaard og gods på Fyn. Han var gift to gange, anden gang med Ida Rathlou, der er slægtens stammoder her til lands.Hun døde i året 1694 og efterlod sig fire sønner og en datter. Den ældste søn var Kristian Adolf Holsten, som var født i året 1669 og uddannede sig til krigstjenesten. Han tjente først ved den danske konges fodgarde og fulgte senere med 12.000 mand, som Frederik den Fjerde i engelsk og hollandsk sold sendte mod franskmændene. Ved skøde af og gods. 11. marts 1707 købte han Findstrup gaard, men tre år efter, den 10. marts 1710 faldt han i slaget ved Helsingborg, efter at han i spidsen for sine dragoner og hestegarden havde kastet fjenden tilbage. Hans lig blev eftersøgt på valpladsen, men fandtes ikke.

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12