Adam Christopher Holsten-Charisius 1793-1879 (9)

Emil Baerentzen (1799-1868), Adam Christopher Holsten-Charisius, 1840's

Adam Christopher Holsten-Charisius, 1840’s. Kilde: smk.dk

Adam Christopher Holsten-Charisius 1793-1879

Hans von Holsten, der var født i året 1758 og var ved overtagelsen af baroniet admiral. Han avancerede jævnt i Søetaten, og da han få dage efter ulykken i Eckenførde Fjord hensov, var han admiral og ridder af elefanten. Han var gift med Regitse Sofie Kaas, en datter af admiral Frederik Kaas og Sofie Elisabeth Caricius. Hun døde et par år efter deres guldbryllup. Deres ældste søn var Adam Kristoffer Holsten, som er født den 3. december 1793, Han tog eksamen Artium 1811, anden eksamen 1812 med udmærkelse og latinsk-juridisk eksamen 1815 med første karakter.

Han fik kort efter ansættelse som protokolsekretær i Højesteret, blev derpå legationssekretær i Stockholm, hvor han var i 7 år dels som sekretær, dels som chargé d’affaires og endelig chargé d’affaires i Berlin. På hjemrejsen herfra gjorde han i Kiel bekendtskab med sin senere hustru Magdalene Friccius Schilden, en datter af amtmand Schilden til Hasseldorf. Han ægtede hende den 4. august 1826.

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12