Haveplan for barokhaven på Holstenhuus Fyn 1753 (12)

Haveplan for Holstenshuus i 1753

Jonas Haas (1721-1775), “Forestilling paa den ved Holstenhuus nye anlagde Have tegnet af G. D. Tschirscke, Byg-mester. Anno 1753” , (1720 – 1775) Kilde smk.dk

Den smukke have på Holstenshuus er oprindelig tegnet af bygmester G. D. Tschierske. Den blev anlagt i 1753 som en barokhave, som det fremgår af ovenstående haveplan. Haven har i tidens løb ændret udseende i takt med modestrømninger og skiftende ejere af herregården. Den nuværende have skyldes en haveplan, der blev tegnet 1870. Denne plan opløste den oprindelige franske haveplans stive akser og formsprog samtidig med at elementer fra tidligere haveanlæg blev indarbejdet i planen. Haven er med støtte fra Realdania i de senere år blev renoveret. Området omkring Holstenshuus og selve haven er absolut et besøg værd!

Lars Bjørnsten Odense

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12