Krigsmanden Godske Ditlev Holsten (6)

trarbach-1704

Kobberstik af byen Trarbach (Mosel) samt Grevenburg. Wikipedia.

Krigsmanden Godske Ditlev Holsten

Godske Ditlev Holsten var en yngre broder af ham, og da han var den eneste af hans arvinger, der kunne udløse Findstrupgaard og gods, blev han hans eftermand som ejer. Efter sin moders død havde han ved lodtrækning med sine tre brødre fået Langesø, og han forenede således Findstrupgaard og Langesø, hvilke godser endnu hører sammen. I en alder af 16 år havde han forladt sine forældres hus for at søge sin lykke som krigsmand. Han fulgte ligesom sin ovennævnte broder med auriliærtropperne, og efter 9 års tjeneste i fremmed sold vendte han hjem med et smukt navn som tapper officer og med en betydelig formue. Han belejrede fæstningen Trarbach ved Mosel, blev slået tilbage med tab og selv såret, men da sårene var lægte, angreb han fæstningen igen og erobrede den i året 1704, og til belønning herfor skænkede Prinsen af Hessen ham alt, hvad der fandtes i fæstningen, med undtagelse af krigsmateriellet, ved hvilken lejlighed 300-400 oksehoveder fortrinelig rhinsk – og moselvin blev hans bytte.

I året 1705 blev han major ved det sjællandske regimente, og omtrent samtidig udløste han sine medarvinger af Langesø og Findstrupgaard. Midt under krigen gjorde han en rejse hjem til fædrelandet og trolovede sig med Elisabeth Sofie Knuth, en datter af Eggert Kristoffer Knuth til Aasmark (Knuthenborg) men først efter fire års forløb ægtede han hende. Han havde da gjort krigstjeneste i 20 år.

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12