Findstrupgaard bliver til stamhus Holstenshus (7)

holstenshuus-findstrupgaard

Det ældre Findstrupgaard –  Holstenshus. Kilde: skeel.info/

Findstrupgaard bliver til stamhus Holstenshus

I året 1723 fik han kongelig tilladelse til at oprette Findstrupgaard til et stamhus. I indledningen til erektionsbrevet siger han selv: “Såsom den almægtige Gud har været så nådig at velsigne mig med en del jordgods her i Fyn, som jeg næst Guds hjælp og nådige bistand har forhvervet både ved egen vindskibelighed få og udi allern. Arvekonges krigstjeneste uden riget i Brabant og Flandern, og jeg da ikke vidste mine erhvervede midler bedre at emploiere end sætte dem i jordegods i mit eget fædreland, så har jeg tilligemed min kære frues fri vilje besluttet og fundet for godt, den almægtige Gud til ære og vores families konservation, at indrette vores hovedgaard Findstrup og det nu underliggende gods til et stamhus under navn Holstenshus.”

Udskiftningen

Godske Ditlev Holsten var en dygtig, men myndig jorddrot, som med interesse sørgede for sit gods. Han døde i året 1745 og blev efterfulgt af sin søn Adam Kristoffer Holsten, der havde studeret ved flere universiteter, rejst meget og en kort tid været officer. Han var som sin fader en dygtig jorddrot, og med fremsyn drev han på udskiftninger, som trods bøndernes modstand kom i stand. Han var en faderlig formynder for sine bønder og forstod at sætte sin vilje igennem, og da således en drikfældig bonde nægtede at bytte gård med en anden mand, der efter Holstens mening bedre kunne drive den, sendte Holsten en dag vogne ud for at flytte, og da den sidste vogn var læsset, krøb manden ganske rolig op bag på, og begge bønder fandt sig, som Holsten havde forudset, vel ved byttet.

Erektionsbrevet 1779

Adam Kristoffer Holsten var amtmand over Nyborg og Tranekær Amter og blev i året 1777 geheimeraad. Det følgende år blev han ophøjet i friherrestanden, og stamhuset erigeret til baroni. Erektionsbrevet er stadfæstet af kongen den 15. september 1779. Baroniet blev oprettet for ham og hustruen Adelheid Benedicte Rantzau og deres descendere. Erektionsbrevet bestemmer, at hvis hans efterkommere af mands- og kvindelinien skulle uddø, bortfalder den friherrelige stand for den, som overtager gård og gods, og Holstenshus bliver igen en stamhus. Han havde i året 1749 ægtet sin ovennævnte hustru med hvem han havde 8 børn, og efter hendes død ægtede han, da han var 79 år gammel, komtesse Klara Charlotte Trampe, en datter af grev Adam Frederik Trampe til Løgismose.

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12