Om H.C. Andersens Slægt

Om Hans Christian Andersens Slægt

Næppe vil nogen nægte, at det har sin store interesse i at få rede på berømte mænds herkomst, så vidt som arvelighedens indflydelse på anlæg og evner ikke bestrides. det har derfor interesseret mig at søge opsporet H.C. Andersens forfædre efter de kilder, som provinsarkivet i Odense har til rådighed.

Resultatet har jeg udarbejdet i denne lille afhandling, der tidligere har været tryk i Historisk Tidsskrift, men da dette tidsskrift kun læses af en begrænset – alt for begrænset – kreds, har jeg tænkt, at den, lidt omarbejdet og forøget med nye oplysninger, ville kunne interesse et større publikum, nu i hundredeåret for digterens fødsel.

Man vil måske finde resultatet magert, men kun den, der selv har prøvet at foretage endeløse og trivielle detailundersøgelser om ubekendte personer i et arkiv, vil kunne gøre sig nogen forestilling om det arbejde og den tid sådanne undersøgelser fordrer, om de skuffelser, de kunne berede historiens kombinationsevne.

Note generelt: Ovenstående er uddrag af en omskrivning “Om Hans Christian Andersens Slægt” Af Gustav Ludvig Wad. Odense Hempelske Boghandels Forlag Fyens Stiftsbogtrykkeri (Dreyer) 1905. Bogen er skrevet med gotisk skrift.

Jeg har omskrevet denne til almindelig gældende typografi og indsat overskrifter og nogle få billeder. Jeg har ikke forholdt mig til den fremførte fremstilling, men har prøvet at omskrive den i tillid til forfatterens synspunkter.