Familien, farfar, farmor, far, mor og halvsøster

Om H.C. Andersens slægt  –  Familien, farfar, farmor, far, mor og halvsøster

Anders Hansens eneste barn var den ovenfor nævnte Hans Andersen, hvis skæbne er bekendt fra H.C. Andersens Livs Eventyr. Allerede 1794 den 24. juli blev han sat i lære hos den skomager Christian Holst, der var faderens mester, for at lære det lovlige skomager og lovgarver profession udi 4 år.. Skt. Hans dag 1798 blev han da også efter kontrakten udskreven som svend (Note1). I året 1804 altså i en alder 22 år, er han trådt i forhold til sin senere hustru, den omtrent 15 år ældre Anne Marie Andersdatter, om hvem H.C. Andersen fortæller, at hun var født i Bogense (Note 2). I byens dåbsbog findes imidlertid ikke indført nogen Anne Marie, der kan antages at være hende, og det har ikke været muligt at opdage, hvorfra hun var. Efter sin søns beretning var hun født af fattige forældre og døjede meget ondt, inden hun kom ud at tjene (Note 4). Når H.C. Andersen endvidere skildrer hende (Note 5) som uvidende om verden og livet, men fuld af et godt hjerte, da passer i hvert fald ikke det første, men måske det sidste. Thi uvidende om verden og livet var ikke den Anne Marie Andersdatter, der den 22. september 1799, en søndag morgen kl. 6. fødte en uægte datter, der i dåben den 27. september fik navnet Karen Marie (Note 6). Faderen var en pottemagersvend Daniel Jørgensen Rosenvind eller Rosenvinge, der synes at have været farlig for det smukke køn. Thi han efterlystes både i 1798 og i 1801 som barnefader til tvende af andre kvinder fødte børn. Med stiftsamtets resolution af 6. december 1801 blev det ham pålagt at yde barnets moder årlig 6. Rd. til opdragelseshjælp, mens han selv for sin fattigdom mente at kunne slippe med 3 Rd.. Og at han var bundfattig, oplyses ved en udtalelse af hans mester, der gengives med dennes ejendommelige ortografi og udtryksmåde at det er vist at jeg haver straft min sven med 23 Rdr. og deraf har han arbejdet 3 Rdr. , 2? aldt, så skylder han mig 19. Rdr. og 4? og hans arbes løn kan være 3 eller halv fjerde ? om ugen.

Odense d 29 november: 1801 Bertel Busch Paattemar. (Note8)

Nogle år senere blev Anne Marie Andersdatter den 5. januar 1805 trolovet med skomagersvend Hans Andersen af Vor Frue sogn. Som forlovere underskrev skomager Paul Breineberg, formodentlig hans mester, og kromand Rasmus Nielsen. Den 2. februar holdt de trolovede bryllup i St. Knuds Kirke (Note 7) og tomånedersdagen derefter, tirsdagen den 2. april 1805 kl. 1 om morgenen så Hans Christian Andersen lyset i det fattige hjem i hans Jensens Stræde nr. 43, nu nr. 45. Drengen blev samme dag hjemmedøbt og ved dåbens publikation i St. Hans Kirke 2. påskedag 15. april blev han båret af Madam Breineberg, Jomfru Pommer gik hos. Mandsfadderne var hattemager Dorch, skomagermester P. Waltersdorff, Snedkersvend Anders Jørgensen samt portneren i hospitalet Nicolai Gomard (Note 3).

Note 1: Odense Skomagerlavs Protokol

Note 2: Mit Livs Eventyr s. 20

Note 3: Odense St. Hans Kirkebog. Det er altså ikke korrekt, når Andersen, Mit livs eventyr s.2 siger, at han blev døbt i kirken. Præsten, der hjemmedøbte ham var Kapellanen Ramsing. Det er heller ikke ganske rigtigt, når Andersen samme sted omtaler Gomard som emigrant, hvis man da derved vil forstå en person, som den franske revolution havde foranlediget til at emigrere. Efter Erslews Forfatterlex. Supp. 3. 576 skal han være født i Bitry 1. juni 1741. Han tjente 10 år som musketer ved jydske gevorbne Regiment, hvorfra han 1774 tog sin afsked (Odense Notarialdoc. 1790 Nr. 12). 1777 kom han til Odense, hvor han nogle år tjente som overskærer ved tugthuset, tog imidlertid borgerskab som haarskærer og fik 16. febr. 1784 privilegium på med egne hænder at drive overskæreri i Odense (Odense Rådstue-arkiv). Senere blev han portner ved Graabrødre Hospital, hvor han 1797 klagede over forstanderen, hvilket havde til følge, at der blev opdaget “adskillige gravamina, portner Gomard til last” så direktionen lod ham give en alvorlig advarsel og irettesættelse og mulktere med 8 Mk. (hospitalets arkiv). Han døde 23. marts 1821.

Note 4: Mit Livs Eventyr s. 2

Note 5: Mit Livs Eventyr s. 1

Note 6: Odense St. Hans Kirkebog

Note 7: Odense St. Knuds Kirkebog

Note 8: Odense Amts Archiv nr. 32, 318 og 440

Oversigt over indholdet i “Om Hans Christian Andersens Slægt” 

Om H.C. Andersens og hans slægt“Mit livs eventyr” og kirkebøgerne,  Huset bag skolen i Pogestræde i Odense,  Familien, farfar, farmor, far, mor og halvsøsterHalvsøster Karen Marie Rosenvinge,  Livet i barndomshjemmet i MunkemøllestrædeModerens ægteskab og nye mand,Flytning og konfirmationStedfaderens og farmoderens død præger familienAnders Hansen Traes antaget som bespisningslem i HospitaletModeren bliver anbragt i Doctors Boder OdenseFarmoderen Cathrine Nommesen og hendes anerSlægtens tyske forbindelseOver H.C. Andersens nærmeste slægt meddeles.