”Mit livs eventyr” og kirkebøgerne

H.C. Andersens Slægt  –   ”Mit livs eventyr” og kirkebøgerne

I “Mit Livs Eventyr” (Note1) fortæller H.C. Andersen om sine bedsteforældre, at de havde været velhavende bønderfolk, på hvem ulykkerne i den grad bare strømmede ind, at manden Anders Hansen til sidst mistede sin forstand, hvorfor konen “en født Nommesen” flyttede med ham til Odense. Her købte de for den sidste lille rest af deres formue et lille hus, hvori de fremtidig boede i. Det er muligt, at denne fortælling er sandfærdig – i hvert fald vil ingen beskylde Andersen for at have digtet den. At kontrollere den i detaljer har ikke været muligt. Men mærkeligt er det, at Anders Hansen første gang han optræder, nemlig ved sin trolovelse, kaldes skomagersvend. I Odense Sct. Knuds Kirkebog læses nemlig under den 26. okt. 1781: blev udi Hans Wittrod klejnsmeds hus bag skolen (i Pogestræde) trolovet ungkarl, skomagersvend Anders Hasen ige Catrine Naamensdatter. Kopulerede (viet) 19. Decbr 1781. Ikke et ord om hans herkomst eller hjemsted.

Spørgsmålet om den første vil næppe kunne besvares. Der var den gang, som nu, så mange Anders Hansen’er på Fyn, at det ikke er tilstrækkelig vejledning, at denne Anders Hansen skal være født ca. 1751, idet han ved sin død 1827 angives at være 76 år gammel. Kirkebøgernes aldersangivelse er desuden ofte så upålidelig, at den siger grumme lidt. (Note 2) Men om hans hjemsted fås oplysning i kirkebogen for Gelsted og Rørup Sogne den 22. december 1782 lod nemlig skomager Anders Hansen i Aalsbo (Rørup sogn) og hustru Catrine Nomensdatter døber deres søn Hans Andersen. Dette barn blev siden fader til digteren, og det stemmer ganske med, at denne har optegnet om sin fader, at han er født 14. december 1782 (Note 3), uden dog at nævne, hvor han er født, hvilket han måske heller ikke har vidst.

Efter kirkebogens korte og klare betegnelse “skomager” var Anders Hansen altså landsbyhåndværker og ikke, som det nærmest synes at have foresvævet H.C. Andersen, gårdmand eller egentlig bonde, men derfor kan han jo gerne have været ret velstående og mistet sin velstand ved alle hånde uheld. Mange år efter sit giftermål har han ikke boet i Aalsbo, thi 1788, da han flyttede til Odense, kaldes han skomagersvend i Gelsted Taarup.

Note 1 : Udgaven 1859 S. 3,7

Note 2: I optegnelse over folketallet i Odense 1801 angives hans alder til 45 år. Herefter skulle hans fødselsår sættes 5 år senere.)

Note 3: Collin, H.C. Andersen og det Collinske Hus s. 4

Oversigt over indholdet i “Om Hans Christian Andersens Slægt” 

Om H.C. Andersens og hans slægt“Mit livs eventyr” og kirkebøgerne,  Huset bag skolen i Pogestræde i Odense,  Familien, farfar, farmor, far, mor og halvsøsterHalvsøster Karen Marie Rosenvinge,  Livet i barndomshjemmet i MunkemøllestrædeModerens ægteskab og nye mand,Flytning og konfirmationStedfaderens og farmoderens død præger familienAnders Hansen Traes antaget som bespisningslem i HospitaletModeren bliver anbragt i Doctors Boder OdenseFarmoderen Cathrine Nommesen og hendes anerSlægtens tyske forbindelseOver H.C. Andersens nærmeste slægt meddeles.