Livet i barndomshjemmet i Munkemøllestræde

Om H.C. Andersens slægt  –  Livet i barndomshjemmet i Munkemøllestræde

Ved H.C. Andersens barndomsliv i hjemmet i Munkemøllestræde nr. 3, hvorhen hans forældre flyttede, da han var et halvt år gammel (Note1) , skal her ikke dvæles. Han selv har skildret det med så levende farver, at denne første del af hans livs eventyr med interesse og deltagelse vil kunne læses atter og atter.

Det går med hans som med så mange andre fremragende mænds autobiografier f. .. Madvigs, at fortællingen om deres barndom i grunden er det bedste i dem. Endnu spiller det kære ”jeg” og dets anerkendelse eller i Andersens sprog ”erkendelse” ikke den rolle som på livets senere stadier. Det lille hus i strædet, som Andersen selv oplevede at se forhøjet med en etage, er for få år siden yderligere bleven prydet med en af nutidens store, såkaldte flotte butiksruder – godt, at han ikke også fik det at se.

 Her døde friskomager Hans Andersen den 26. april 1816 kun 33 år gammel, og blev den 30 april begravet på St. Knuds Kirkegård (Note 2). Da skifteretten den 18. maj indfandt sig fandtes det” at der aldeles intet blive at arve og at indboet næppe var tilstrækkeligt til kreditorernes tilfredsstillelse, hvorfor det ikke toges i betænkning efter enkens forlangende at overdrage hende boets ubetydelige ejendele imod, at hun er skifteretten ansvarlig for den gæld, som heftede på boet, og betaler dets skifteomkostninger,”

Note1: Fyens Avis 1867 Nr. 287

Note 2: Odense St. Knuds Kirkebog.

Note generelt: Ovenstående er uddrag af en omskrivning “Om Hans Christian Andersens Slægt” Af Gustav Ludvig Wad. Odense Hempelske Boghandels Forlag Fyens Stiftsbogtrykkeri (Dreyer) 1905.

Oversigt over indholdet i “Om Hans Christian Andersens Slægt” 

Om H.C. Andersens og hans slægt“Mit livs eventyr” og kirkebøgerne,  Huset bag skolen i Pogestræde i Odense,  Familien, farfar, farmor, far, mor og halvsøsterHalvsøster Karen Marie Rosenvinge,  Livet i barndomshjemmet i MunkemøllestrædeModerens ægteskab og nye mand,Flytning og konfirmationStedfaderens og farmoderens død præger familienAnders Hansen Traes antaget som bespisningslem i HospitaletModeren bliver anbragt i Doctors Boder OdenseFarmoderen Cathrine Nommesen og hendes anerSlægtens tyske forbindelseOver H.C. Andersens nærmeste slægt meddeles.