Anders Hansen Traes antaget som bespisningslem i Hospitalet

Om H.C. Andersens Slægt  –  Anders Hansen Traes antaget som bespisningslem i Hospitalet

Det lykkedes omsider i direktionens møde 1. august 1823 (Note 1) blev ”den 65 års gamle sindsvage enkemand Anders Hansen Traes (Note 2), boende bag skolen ved St. Knuds Kirke, antaget som bespisningslem i Hospitalet fra næste mandag af”. Hvorledes politiet måtte hente den gamle stakkel ind i hospitalet, og hvorledes han søgte at gå derfra, fortæller H.C. Andersens moder i et brev til sønnen (Note 3). Han levede i nogle år, indtil døden den 5. februar 1827 udfriede ham (Note 4). Forinden han blev optaget i hospitalet blev hans bo taget under behandling i skifteretten i forbindelse med hans afdøde hustrus. Herom indeholder H.C. Andersens moders breve et eller andet (Note 5), som bekræftes af stiftsakterne.

Såvel historien om den pantsatte kakkelovn med messingtromle eller rettere kobbertud – der vurderes til 10 Rd. og var boets kosteligste stykke – som den om de mange gamle kasserede penge, som bedstefaderen havde liggende, forholdt sig rigtig, ligesom også Andersen fortæller om i sit Livs Eventyr (Note 6). Pengene havde den gamle gemt forskellige æsker, der indeholdt 50 Rd. Dansk Courant i 8 Sk. 12 Sk. Og 24 Sk. Sedler og 222 Rd. I gamle Rigsdalersedler. Såvel officielt som ved privat henvendelse gjorde skifteretten sig al optænkelig umage for at bevæge Nationalbanken til at indløse de gamle sedler, men direktionen var ubønhørlig. Tiden for sedlernes omveksling var for længst udløbet og der herom førte bøger afsluttede. Indboet var tarveligt nok. Ved aktion indbragte det kun 33Rd. 45 Sk. Sedler og tegn, mens huset blev solgt til brændevinskarl Hans Frederik Rafch for 127 Rd. S. og T.

Efter fradrag af alle omkostningerne blev til rest 109 Rd. 64 Sk., der deltes i to lige store dele, én til Anders Hansen, hvis part gik i hospitalets kasse, og én til ”Christian Andersen udi Slagelse Skole, der yderligere måtte af med 1 Rd. Sølv i førlovspenge. Det blev dog altså noget mere, end de nogle og tyve Rd. Andersen selv nævner (Note 7). På hans vegne optrådte i boet apoteker Jannik Andersen på Odense Løveapotek, idet han havde udbedt sig, at enten apotekeren eller bogtrykker C. Iversen ville påtage sig denne ulejlighed, ”hvilke herrer han tror tage så megen del i hans Bel, at de ikke ville undslå dem for den nævnte forretning”.

Note1: Odense Gråbrødre Hospitals Deliberationsprotokol 1796 – 1842 Fol. 113.

Note 2: Det er den eneste gang, jeg har funden ham med dette tilnavn, som general Holten jvf.ovfr. giver hans søn. Mulig kunne dette navn være et stednavn og der findes virkelig i Turup Sogn på Fyn nogle Trashuse; men Anders Hansen ses ikke at være født der.

Note 3: Breve til H.C. Andersen s. 18.

Note 4: Odense Gråbrødre Hospitals Kirkebog. Han angives her, som foran anført, at være 76 år gammel. Direktionen gør han 4 år tidligere kun til 65 år.

Note 5: Breve til H.C. Andersen s.16 ff.

Note 6: Breve til H.C. Andersen s.63 f.

Note 7: Mit livs Eventyr s. 64 jvf. Collin side 1.

Oversigt over indholdet i “Om Hans Christian Andersens Slægt” 

Om H.C. Andersens og hans slægt“Mit livs eventyr” og kirkebøgerne,  Huset bag skolen i Pogestræde i Odense,  Familien, farfar, farmor, far, mor og halvsøsterHalvsøster Karen Marie Rosenvinge,  Livet i barndomshjemmet i MunkemøllestrædeModerens ægteskab og nye mand,Flytning og konfirmationStedfaderens og farmoderens død præger familienAnders Hansen Traes antaget som bespisningslem i HospitaletModeren bliver anbragt i Doctors Boder OdenseFarmoderen Cathrine Nommesen og hendes anerSlægtens tyske forbindelseOver H.C. Andersens nærmeste slægt meddeles.