Flytning og konfirmation

Om H.C. Andersens Slægt  –  Flytning og konfirmation

Den lille familie flyttede nu over på den anden side af gaden til et hus lige ved Munke Mølle med en lille have, der stødte op til St. Knuds Kloster have, som ejedes af herredsfoged Falbe. (Note 2) Næste år falder H.C. Andersens konfirmation, søndag efter påske 1819. som han selv fortæller (Note 3), lod han sig konfirmere af stiftsprovsten, Dr. Stephan Tetens, uagtet ellers almuefolks børn holdt sig til den residerende kapellan. Dels var han bange for at være sammen med de fattige børn, der ofte havde gjort nar af den besynderlige dreng, dels dreves han af en usigelig lyst til at stå på kirkegulvet mellem Latinskolens disciple, der var genstand for hans beundring. Han måtte da finde sig i at sættes nederst blandt stiftsprovstens 12 konfirmanddrenge, af hvilke han rigtignok også var den yngste. ”Han har meget evner og religionskundskaber, kan end ej hans flid roses, hans forhold kan dog ej dadles” var det skudsmål, Tetens gav ham. (Note 4) Andersen siger, at han ikke husker en eneste af disse drenge eller unge mennesker, og berømmelse. Vandt da heller ingen af dem senere. Den øverste Hans Eiler Steenfeldt, blev senere teologisk kandidat med non og døde 1865 som pastor emeritus.

En anden Fr. Chr. Haugsted døde 1866 som en ret anset læge på københavns Vesterbro. En tredje Otto Årenfeldt Reedz, der af stiftsprovsten fik den dom, at han kun havde svage evner, døde 1887 som ejer af Tamdrup Bisgaard, drev det i en forstand videre end sin fattige medkonfirmand, idet han blev kammerherre og således i det mindste hævedes op over Danmarks berømteste digter, der kun opnåede conferentsråd titel, le cordon bleu des roturiers, som Bernstorff (Note 5) spottende kaldte den.

Derimod kender Andersen en venlig tante til en ung pige blandt konfirmanderne, en frøken Tønder Lund (Note 6), som så mildt til ham og skænkede ham en rose – og hun findes slet ikke blandt de konfirmerede i Skt. Knuds Kirke, så her har hukommelsen svigtet ham.

Note 2: Mit livs Eventyr s. 22 Note 3: Mit livs Eventyr s. 25 Note 4: Odense St. Knuds Kirkebog. Meddelt med en ubetydelig ændring hos Collin s. 3

Note 5: Hist. Tidsskrif. 5. R. 2. 375

Note 6: Mit livs Eventyr s. 26

Note generelt: Ovenstående er uddrag af en omskrivning “Om Hans Christian Andersens Slægt” Af Gustav Ludvig Wad. Odense Hempelske Boghandels Forlag Fyens Stiftsbogtrykkeri (Dreyer) 1905.

Oversigt over indholdet i “Om Hans Christian Andersens Slægt” 

Om H.C. Andersens og hans slægt“Mit livs eventyr” og kirkebøgerne,  Huset bag skolen i Pogestræde i Odense,  Familien, farfar, farmor, far, mor og halvsøsterHalvsøster Karen Marie Rosenvinge,  Livet i barndomshjemmet i MunkemøllestrædeModerens ægteskab og nye mand,Flytning og konfirmationStedfaderens og farmoderens død præger familienAnders Hansen Traes antaget som bespisningslem i HospitaletModeren bliver anbragt i Doctors Boder OdenseFarmoderen Cathrine Nommesen og hendes anerSlægtens tyske forbindelseOver H.C. Andersens nærmeste slægt meddeles.