Huset bag skolen i Pogestræde i Odense

Om H.C. Andersens Slægt – Huset bag skolen i Pogestræde i Odense

I dette år købte han af klejnsmedsvend Frederik Wittrod formodentlig en søn af den ovenfor nævnte Hans Wittrod, et hus “bag skolen”, hvilket vil Pogestrædes østlige del. På dette strædes søndre side ejede Wittrod den forfaldne Skives Gaard, en lang bindingsværksbygning, og bag ved hvilken strakte sig en smuk have ud til Klingenberg, og nogle små lejevåninger, ligeledes bindingsværk. en af disse, kun 4 fag stor, var det Anders Hansen købte og flyttede ind i. Det er det nuværende Pogestræde Nr. 14 2.sal (Note 1), der for øvrigt for længst er ombygget. Den gang var det Nr. 591.

Her levede han i mange år med sin adskillelig ældre hustru, der formodentlig mest har måttet sørge for udkommet, men han gav sig af med at snitte i træ (se “Mit Livs Eventyr” side 7 ff). Dog har han i det mindste i de første år, inden han blev sindsvag, også arbejdet som skomagersvend. Thi 1793 klager skomager Christian Holst over, at han uden opsigelse uden videre en aften forlod hans værksted, hvor han i nogen tid havde arbejdet, med den ytring, at han ikke kom mere.

Ved politiretten blev han dømt til straks igen lod forføje sig i sin mesters tjeneste under daglig mulkt ad 1 Mk. Og til at betale mesteren 8 Mk. I sagsomkostninger (Note2). Denne adfærd kunne jo nok tyde på, at han ikke har været sig selv mægtig. Trods husets lidenhed var det indberettet til tvende beboelser, så noget fortjenestes også ved at have en logerende. Mærkeligt er det, at i ligningen over ekstraskatten 1792 opføres som husets beboere kun Anders Hansens kone ( med 8 sk.? Månedlig) og en handskemagerrente. Måske har manden da søgt at tjene lidt ved arbejde andensteds.

Det er denne stakkels sindsvage skomager, som general Holten omtaler i sine erindringer under navnet Traes, og ikke hans søn, H.C. Andersens fader. Thi denne sidste, som Holten aldrig havde set, eftersom han døde et år før Holten kom til verden, har ikke sindsforvirret, om end i høj grad eksalteret. Ved en let hukommelsesfejl har Holten blandet disse to personer sammen. Afdøde Pastor A. Chrone har fortalt mig, at han kunne drengene på gaden løbe spottende efter en gammel mand, idet de råbte: ”Det er Traes fra Killerup” eller lignende. At den gamle Anders Hansen skulle have været fra Killerup, er der ellers intet, der tyder på.

Note 1: Skjøde 14. juni 1788 tinglæst 29. Sept. f.a. (Odense Tingprotokol 1784-92 Fol. 452. Hovedregister til Odense Panteprotokoller 2, Fol. 593) Vurderings-Tingsvidne over klejnsmed Fr. Wittrods huse (Odense ord. Tingsvidnesager Nr. 18/1788). Odense Grundtaxt 1817 2, 590.

Note 2: Odense Politirets Domsacter 1793 Nr. 20

Oversigt over indholdet i “Om Hans Christian Andersens Slægt” 

Om H.C. Andersens og hans slægt“Mit livs eventyr” og kirkebøgerne,  Huset bag skolen i Pogestræde i Odense,  Familien, farfar, farmor, far, mor og halvsøsterHalvsøster Karen Marie Rosenvinge,  Livet i barndomshjemmet i MunkemøllestrædeModerens ægteskab og nye mand,Flytning og konfirmationStedfaderens og farmoderens død præger familienAnders Hansen Traes antaget som bespisningslem i HospitaletModeren bliver anbragt i Doctors Boder OdenseFarmoderen Cathrine Nommesen og hendes anerSlægtens tyske forbindelseOver H.C. Andersens nærmeste slægt meddeles.