Moderen bliver anbragt i Doctors Boder Odense

Om H.C. Andersens Slægt  –  Moderen bliver anbragt i Doctors Boder Odense

Af Andersens nærmeste slægtninge var nu – måske med undtagelse af hans halvsøster – kun hans moder tilbage. Om hende er ikke meget godt at fortælle. De breve fra hende, som er trykte, gør i det hele ikke noget elskværdigt indtryk, selv om de er skrevne af andre (Note 2), og af forskellige ytringer i Andersens breve fremskinner hans bekymring for hende. Når General Holten i sine erindringer (side 20) skildrer hende som hengiven til drik, stemmer dette ganske overens med der eftermæle, hun altid har haft i Odense.

Det lykkedes ret snart 7. marts 1825, at få hende anbragt (Note 3) i de såkaldte ”Doctors Boder”, en oprindelig selvstændig stiftelse, oprettet af Dr. Juris Hieronymus Thenners enke, men senere forenet med Graabrødre Hospital, hvis lemmer nyder langt større understøttelse. Når det derfor almindeligt siges, at hun kom ind i hospitalet, er dette ikke rigtigt.

Hendes kærlige søn, hvem hun lå tungt på hjerte (Note 4), gjorde sig flid for at skaffe hende forsørget er, men hans ansøgning for hende – hvilket aktstykke desværre nu ikke findes, hvor det skulle findes, er måske havnet hos en autografsamler – blev i direktionens møde 9. september 1830 henlagt indtil videre, og der blev den liggende (Note 5). Hun måtte nøjes med ”Doctors Boder”, og her døde 7. oktober 1833 ”Marie Jørgensen”, lem af Doctors Boder, enke efter skomager Andersen … Digterens H.C. Andersens moder”.

Note 2: Breve til H.C. Andersen s.13 -24; Collin s. 486. Den contoirisk høst, der her nævnes som hendes breves concipist, var en præstesøn fra Skeby, der i en alder af kun nogle og tredive år var så svækket på sjæl og legeme, at han blev optaget i Graabrødre Hospital. Direktionens Deliberationsprotokol 1796 – 1842 Fol. 232. Fyens Bispearkiv, hospitalets breve 1831 Nr. 119.

Note 3: Graabrødre Hospitals Indskrivnings og uddelingsbog 1798-1845 Fol. 217.

Note 4: jvf. Collin side 485.

Note 5: Gråbrødre Hospitals Deliberationsprotokol 1796 – 1842 Fol. 214. Stiftsøvrigt Skr. 28. aug. 1830 i hospitalets arkiv

Note generelt: Ovenstående er uddrag af en omskrivning “Om Hans Christian Andersens Slægt” Af Gustav Ludvig Wad. Odense Hempelske Boghandels Forlag Fyens Stiftsbogtrykkeri (Dreyer) 1905.

Oversigt over indholdet i “Om Hans Christian Andersens Slægt” 

Om H.C. Andersens og hans slægt“Mit livs eventyr” og kirkebøgerne,  Huset bag skolen i Pogestræde i Odense,  Familien, farfar, farmor, far, mor og halvsøsterHalvsøster Karen Marie Rosenvinge,  Livet i barndomshjemmet i MunkemøllestrædeModerens ægteskab og nye mand,Flytning og konfirmationStedfaderens og farmoderens død præger familienAnders Hansen Traes antaget som bespisningslem i HospitaletModeren bliver anbragt i Doctors Boder OdenseFarmoderen Cathrine Nommesen og hendes anerSlægtens tyske forbindelseOver H.C. Andersens nærmeste slægt meddeles.