Slægtens tyske forbindelse

Om H.C. Andersens Slægt  –  Slægtens tyske forbindelse

Ved et heldigt fund er det nemlig lykkedes at finde Cathrine Nommen Nommensens hustrus herkomst. Hun hed egentlig Karen Sørensdatter og var fra Assens. Gennem denne købstads skifteakter, sammenholdt med dens kirkebøger – der før 1734 kun indeholde døbte – kommer man ind i hendes familieforhold. Hendes fader var postrider Søren Jensen, død i Assens 2. august 1754, efterladende sig enken Karen Nielsdatter og adskillige børn i stor fattigdom. Et lille hus vurderet til 40 Rd. Indbo til 3 Rd. 1 Mk 8 Sk. En gammel vogn og et par heste var alt, og tilmed havde han så megen gæld, at den oversteg boets værdi med over 44 Rd.

Da enken mange år derefter døde 12. januar 1768, boede hun i det samme lille hus i byens Store Kirkestræde, og indboet var kun et bord til 1. Mk. Og et sengested til 8 Sk. Klæder efterlod hun sig ikke, da hun i et par år havde været sengeliggende. Ved skiftet efter hende ligger følgende med stor sandsynlighed af arvingerne i Assens 5 fjerdingår før hendes død erhvervede arveaftale af Nommen Nommensen og hustru:

”til star ieg at nar mein schveier Moder Karren Nels Datter ved døten af gar da haver verken ieg eler kone eler børren nogen arvf rettighed der at forderre

Oden 16 october Ao 1766 Nommen Nommensen Karen Sorrens Datter.”

Sproget og bogstaveringen viser umiskendelig påvirkning af det tyske og peger for Nommen Nommensens vedkommende hen på hertugdømmerne, og i samme retning viser hans navn. Postriderens børn var: 1. Birthe Sørensdatter, gift med Johann Friederich Kiel, hvedebrødsbager i Hamburg. 2. Bodil Sørensdatter, gift med Peter Petersen Dybbøl, skipper i Flensborg. 3. Karen Sørensdatter, født omtrent 1708, gift med Nommen Nommensen. 4. Jens Sørensen, døbt 23. oktober 1712. 5. Kirsten Sørensdatter, døbt 6. april 1718 6. Jens Sørensen, døbt 23. juli 1721, død 13. oktober 1752 som postrider. Gift 20. okt. 1745 med Anna Ibsdatter eller Jeppesdatter, ved hvem han var fader til Søren Jensen, døbt 4. dec. 1750, var 1768 i skomagerlære. 7. Hans Sørensen, døbt 14. nov. 1723, død 16. maj 1773, grovsmed i Assens. Han var en ret velhavende mand, der ejede både hus og mark, heste, køer og får, og ved hvis begravelse der blev ringet med alle kirkens klokker. Gift 7. maj 1745 med Kirsten Jørgensdatter, død 1. maj 1794. De havde følgende Børn: – I. Søren Hansen, døbt 23 sept. 1746, smed i Assens, død 20. sept. 1809. I sit ægteskab med Birgitte Paarup, død 2. dec. 1813, havde 5 efterlevende børn, af hvilke Hans Sørensen ligeledes var smed i Assens og kornmåler. – II. Jørgen Hansen, døbt 22.dec. 1748, grovsmed i Assens, død 2. febr. 1800. Gift 1) med Ane Johanne Madsdatter, død 20. juni 1787. 2) med Margrethe Christiansdatter, død 15. marts 1817. Af 1. ægteskab havde han 3 børn. – III. Maren Hansdatter, døbt 13 dec. 1754. – IV. Mette Cathrine Hansdatter, døbt 10. maj 1758. 8. Niels Sørensen, døbt 11. dec. 1726

At forfølge denne slægt videre op mod nutiden, end her er gjort, anser jeg ikke for umagen værd, men skulle nogen have lyst til det, så ville det ikke være vanskeligt ved at fortsætte ad den anviste vej at konstatere, om der endnu lever nogen, der kan sige sig at være i slægt med H.C. Andersen .

Oversigt over indholdet i “Om Hans Christian Andersens Slægt” 

Om H.C. Andersens og hans slægt“Mit livs eventyr” og kirkebøgerne,  Huset bag skolen i Pogestræde i Odense,  Familien, farfar, farmor, far, mor og halvsøsterHalvsøster Karen Marie Rosenvinge,  Livet i barndomshjemmet i MunkemøllestrædeModerens ægteskab og nye mand,Flytning og konfirmationStedfaderens og farmoderens død præger familienAnders Hansen Traes antaget som bespisningslem i HospitaletModeren bliver anbragt i Doctors Boder OdenseFarmoderen Cathrine Nommesen og hendes anerSlægtens tyske forbindelseOver H.C. Andersens nærmeste slægt meddeles.