Farmoderen Cathrine Nommesen og hendes aner

Om H.C. Andersens Slægt  –  Farmoderen Cathrine Nommesen og hendes aner

Endnu står tilbage at omtale H.C. Andersens farmoder, som han kalder ”en født Nommesen” måske et lille tilløb til at antyde, at der dog var én af lidt finere herkomst blandt hans ellers så ringe slægtninge. Jeg siger måske, thi Andersen var sikkert langt fra at skamme sig ved sine lave byrd, hvad en mand som han viseligt heller ikke behøvede (Note 2).

Navnet har imidlertid interesseret ham. Thi i fortællingen ”De to Baronesser” kalder han en af personerne Nommesen. Hendes mormoder fortæller Andersen (Note 3), var en adelig dame fra Cassel (Kassel), der var løbet bort med en ”Comediantspiller”. Dette er ret romantisk, men ved nærmere undersøgelse viser det sig kun at være et skønt sagn – i alt fald må man længere tilbage, længere end man vist kan komme for at nå til disse personer.

Ved midten af det 18 århundrede fandtes blandt Odense Bys den gang så talrige handskemagere en mand ved navn Nommen Nommensen. Således skriver han sig selv, mens kirkebogen ændrer navnet noget, i St. Hans kirkebog er under 1745 følgende indført; ”onsdag den 1. Decb. Morgen kl.7 er Numen Numensen og kones Cathrine Sørensdatter deres datter født, den 5. Decb. Døbt og kaldet Cathrine”. Dette barn er Andersens bedstemoder. Hun kaldes ellers hyppigt Anne Cathrine og har vel også haft ret til begge navne, uagtet kun det ene er tillagt hende i kirkebogen. Hendes navn bliver altså Anne Cathrine Nommensdatter, et navn der, som tidligere anført, varieres på mange måder og endelig også, hvis man ville tage faderens efternavn som familienavn kunne blive til Nommensen, hvoraf så igen Nommesen fremstod ( Note 4) .

Om hendes giftermål 1781 har jeg ovenfor fortalt, hvad der var at fortælle. Hun var 36 år, adskillige år ældre end sin mand, med hvem hun havde det ene barn Hans Andersen, der ligeledes i sit ægteskab med en langt ældre hustru kun blev fader til eet barn, H.C. Andersen. Hendes forældres omstændigheder har formodentlig været så kummerlige, at hendes bryllup ikke kunne stå i deres hus. I en fortegnelse over fattige i Odense, som bør nyde almisse i året 1779, opføres Nommen Nommensen, tambur, boende i Hans Jensens Stræde (Note 5) . Han har altså ombyttet handskemageriet med den ringe, men sikre stilling som stadstambour, som sådan døde han 6. februar 1787, 80 år gammel, og blev begravet i fattigjorden på St. Hans Kirkegård (Note 6) .

Hans enke Cathrine Tambour Nomesens enke, nævntes i en fattigliste 1792 som boende hos sin svigersøn, skomagersvend Anders Hansen. Hun er 84 år og kan intet bestille og er meget skrøbelig, har betlet, har ingen understøttelse. Hun fik 3 Sk. Daglig af fattigvæsenet, hvilket 1798 forhøjes til 4 Sk. Hun endte sine dage som lem i Doctors Boder den 1. april 1799, altså i en alder af omtrentlig 91 år, og så ringe var Catrina Nomens, som hun kaldtes, at hun ved sin død hverken er indført i kirkebog eller stifteprotokol. Fattigere kan man vel vanskelig være (Note 7) . Denne gamle stakkel er altså den oldemor, som skulle være frugten af en forbindelse mellem comediantspilleren og den adelige tyske dame! Da H.C. Andersen blev født, var det kun 6 år siden hun døde. Afstanden i tid mellem ham og hans oldemor er da ikke længere, end at traditionen burde være pålidelig. Men går vi til bunds i sagen, få vi i stedet for comediantspilleren en postrider og for den adelige dame fra Kassel en fattig kvinde fra Assens – nubem pro Junone,

Note 2: Dette navn Nommesen har da også gjort sin virknning, idet f.eks. i hans biografi Dansk biogr. Lex. ikke undlader at anføre det.

Note 3: Mit Livs Eventyr s.7

Note 4: Nommen Nommensen og hustru synes at have haft flere børn, men de er ikke født i Odense. Lignenede navne forekommer senere af og til i byen, måske båret af slægtninge af Andersens bedstemoder. En Anne Marie Nommesen eller Nummens og en Maren Naamans nævnes i politisager og andetsteds ikke for deres dyders skyld.

Note 5: Odense Rådstuearkiv.

Note 6: Sct. Hans Kirkebog

Note 7: Odense Provstearkiv og Rådstuearkiv. Graabrødre Hospitals Indskrivnings- og uddelingsprotokol 1798-1845 Fol. 5,9

Oversigt over indholdet i “Om Hans Christian Andersens Slægt” 

Om H.C. Andersens og hans slægt“Mit livs eventyr” og kirkebøgerne,  Huset bag skolen i Pogestræde i Odense,  Familien, farfar, farmor, far, mor og halvsøsterHalvsøster Karen Marie Rosenvinge,  Livet i barndomshjemmet i MunkemøllestrædeModerens ægteskab og nye mand,Flytning og konfirmationStedfaderens og farmoderens død præger familienAnders Hansen Traes antaget som bespisningslem i HospitaletModeren bliver anbragt i Doctors Boder OdenseFarmoderen Cathrine Nommesen og hendes anerSlægtens tyske forbindelseOver H.C. Andersens nærmeste slægt meddeles.