Hans Christian Andersen og Europas børn (21)

H.C. Andersen og Europa: Historier og rejser

Vandrehistorier

Efter at have stiftet bekendtskab med bl.a. H. C. Andersens eventyr og opbygningen af et eventyr (som omtalt tidligere i dette materiale) begynder en klasse at digte et eventyr (f.eks. 1 -2 A-4 ark). Det te afsnit oversættes til engelsk og sendes til en venskabsklasse på en Fellowship-skole (eller til en anden venskabskole i Europa)

Denne klasse fortsætter eventyret -og sender det videre. Det er oplagt, at eventyret bliver illustreret (sort/hvid) af hver klasse. Det færdige produkt kunne f.eks. blive trykt i ” Andersen Bulletin”.

Vandreskuespil

Med baggrund i eventyrlæsning og kendskab til eventyrets opbygning digter en klasse begyndelsen på et eventyrskuespil.

Rejser før og nu.

Emnet kan udmærket relateres til H.C.Andersen, der jo var en typisk rejsende for sin tid – men det er ikke en nødvendighed at inddrage ham som person i dette delemne.
Vi foreslår, at man undersøger datidens rejseformer som beskrevet i samtidig litteratur, fremskaffer aviser med rejseartikler og rejseannoncer fra den tid og relaterer det til nutiden.
Det kan nævnes, at englænderen Thomas Cook i 18OO-tallet som den første arrangerede store selskabsrejser, der til en vis grad kan sammenlignes med nutidens charterturisme.
Begrebet “rejsende” kan sættes op som modstykke til “turist” – den rejsende lever i det land, han / hun er kommet til og tager del i dets dagligdag. Turisten derimod lever afsondret på feriesteder med evt. deltagelse i arrangerede udflugter.

Hvordan vil fremtidens rejser til andre lande forme sig?

Vi videregiver blot dette emne som en ide, men håber senere at kunne vende tilbage til det. Der skrives replikker, arbejdes med kulisser, effekter, mv. Skuespillet præsenteres for egen skole, oversættes herefter til engelsk og optages på video. Varighed 3- 5 min. Videoen sendes til næste skole, der ser og diskuterer spillet. Derefter digtes der en fortsættelse, denne optages og sendes videre.

Sådanne produktioner vil kunne skabe kendskab og samhørighed eleverne imellem, og desuden give gode diskussioner om forskellige kulturtraditioner, der bl.a. giver sig udtryk i forskellige udklædninger, interiører mv. En færdig produktion vil naturligvis blive kopieret og distribueret til samtlige involverede skoler ( i et Europaprojekt).

Sider:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22