Hans Christian Andersen og Europas børn (12)

“Prinsessen på ærten” : Efterspil

Efterspil “Prinsessen på Ærten” Man kan måske umiddelbart mene, at det intense arbejde med forløbet “Prinsessen på Ærten” nu har mættet elever og lærere så meget, at det er tid at finde på noget andet. Imidlertid bør man ikke udelade denne efterfølgende fase, der kort beskrevet går ud på at lade eleverne digte deres eget eventyr, hvorefter man gennemarbejder det præcis som beskrevet i det foregående.

Det er nok vigtigt på dette alderstrin, at der digtes et fælles eventyr i klassen, selvom man måske umiddelbart kunne være fristet til at lade hver lille gruppe lave deres eget. Men en vis grad af lærerstyring af fantasien er her nødvendig, og man kan desuden indlægge en lille fase med forklaring af eventyrets elementer:

  1. Opbrud fra det sikre og løsning af en række overmenneskelige opgaver
  2. Hjælp hertil af overnaturlige kræfter
  3. En art prøve, der skal bestås for at opnå denne hjælp
  4. Lykken nås.

Desuden er eventyrets figurer udstyret med karakteristiske, nærmest karikerede egenskaber -handlingen følger næsten altid kun en person (hovedpersonen). Man opererer med en stigende spændingskurve, der er gentagelser ( ofte tre eller syv) og forudsigelser. Der kan forekomme rivalisering i f.eks. familien, kannibalismemotivet kan være til stede, fortryllelse optræder og visse er eventyrene er ret grusomme. Man kan finde uddybende materiale om eventyrets grundelementer på originalsprog. Om man vælger at fortsætte med samme gruppeinddeling, så de, der f.eks. netop har beskæftiget sig med skyggeteater også skal gøre det igen, er helt op til lærer og elever at beslutte. Der kan dog ligge en væsentlig tidsbesparelse i at fortsætte med de samme grupper.

Det egenproducerede eventyr kan – som tidligere nævnt – distribueres til en anden klasse i et eller flere andre lande. Her må læreren imidlertid træde til med en engelsksproget version til støtte for forståelsen af lydbånd eller videooptagelser. Men udvekslingen af egne produkter til børn i andre lande vil utvivlsomt have en motiverende værdi for den daglige undervisning – og samtidig give en oplevelse af samhørighed med disse børn, når eleverne selv modtager lignende produkter. Varigheden af dette forløb vil formentlig ligge på ca. 20 timer.

Sider:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22