Hans Christian Andersen og Europas børn (20)

H.C. Andersen og Europa: Struktur

Struktur

De emner, vi her foreslår, er så komplekse og afhængige af forhåndenværende faciliteter og kendskab til disse, at vi end ikke har turdet anslå noget om tidsforbrug, antal elever osv.
Det må tilpasses efter den skolehverdag, som findes det pågældende sted.
Men man kan udmærket arbejde i større eller mindre grupper inden for en klasse, eller vælge at lade emnerne danne udgangspunkt for samarbejde mellem flere klasser på samme skole.
Ligeledes har vi ikke anført materialelister, da emnerne er meget åbne.

Vi vil derfor foreslå, at man betragter det efterfølgende som ideer til overordnede rammer for arbejdet.

Følg H.C. Andersen gennem dit land og aflever ham ved grænsen.

Gennem eksakt viden om H.C. Andersens liv og eventyr følger eleverne hans rejser i’ deres eget land. Hans rejse indtegnes på gamle kort, det undersøges, hvilke kendte personer, han mødte, og man kan så indlægge større eller mindre delafsnit om disse personers biografi.

Datidens levevaner undersøges (bolig, tøj, spisevaner, sundhedsforhold, sociale forhold mv.). Der sammenlignes med nutidige forhold. Vi foreslår, at gamle fotos/malerier affotograferes og sammenlignes med nutidens miljø. Et særligt afsnit kan afsættes til beskrivelse af transportformer før og nu.

Dette omfattende arbejde med beskrivelse af fortiden i eget land – sammenlignet med nutiden sammensættes til en plancheudstilling, der tekstes på såvel eget sprog som på engelsk. Udstillingen vil så kunne medsendes, når man “afleverer” H.C. Andersen ved grænsen til det næste land. Efterhånden vil denne vandreudstilling blive ganske omfattende, med tiden måske komplet, og den kan så anvendes i forskellige sammenhænge ide forskellige lande.

Litteraturhenvisning :

H.C. Andersen: Mit livs eventyr (oversat til de fleste europæiske sprog). Desuden andre udgivelser om samme om samme emne på eget sprog.

Kendte personer, som Andersen mødte:

Grimm, Thorvaldsen, Dickens, Hugo, Dumas – og mange, mange flere.

Rejse-eventyr:

Den flyvende Kuffert, Ballonskibet, Elverhøj (inspiration fra Harzen — Tyskland), Loppen og Professoren – og en del flere.

Sider:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22