Hans Christian Andersen og Europas børn (19)

H.C. Andersen og Europa

Målgruppe: 12- 14 år.

Metode: Indsamling og udveksling af data på tværs af landegrænser.

I denne fase begiver vi os delvis væk fra eventyrets verden og ud i den virkelige verden – som den er, og som den var. Eleverne på dette alderstrin er nu mere fortrolige med fremmedsprog og er således endnu bedre i stand til at kommunikere med jævnaldrende i andre lande. Vi bruger personen H.C.Andersen som nøglefigur på rejser gennem Europa, og tager afsæt i historie- og geografiundervisningen til en forståelse af hans samtid. Men lige så vigtigt er det er relatere de oplysninger, som eleverne skaffer sig om datidens forhold, til deres egen tid.

Målet med dette arbejde er fremstillingen af et materiale, som kan indgå i en større sammenhæng. Vi tænker os en cirkel, der starter i Danmark, fortsætter i Tyskland, herfra videre til Italien, Spanien, Frankrig, Holland osv. – for så at ende i Danmark igen. Samtidig forlader vi dog ikke eventyrprocessen helt. Vi giver forslag til, hvorledes “vandre-historier” og “vandre-skuespil” kan cirkulere landene imellem – til gavn for kreativitet og fantasi, sprogindlæring og indblik i andre landes kulturarv.

Endelig vil vi nævne muligheden for at arbejde med emnet “Rejser før og nu” som et selvstændigt, men samtidig meget spændende tema, der kan belyse forskellen på at være rejsende (som H.C. Andersen var det) og at være turist (charterturisme). Netop i disse tider er der en tendens til, at billedet vender. Man har lyst til at være rejsende igen. Følg H.C.Andersen og dig selv på rejse gennem Europas lande !

Sider:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22