Hans Christian Andersen og Europas børn (4)

H.C. Andersen dramatisering:

“Prinsessen på ærten”

Målgruppe: 5- 8 år

Metode: Forskellige dramatiseringsformer

De yngste elever har en fantasi og kreativitet, der sætter dem i stand til at leve sig ind i eventyrets verden. Børn i denne aldersgruppe er sædvanligvis begejstrede for at optræde – især i mindre, trygge grupper. Samtidig med at eleverne bruger deres fantasi til at give eventyrets personer liv, og deres kreativitet til at fremstille dukker, kulisser o. lign., opnår de en forståelse af eventyret, som er dybere og mere grundlæggende end blot oplæsning. Når man der tillægger, at fantasien og kreativiteten så at sige “sættes i anden potens” ved at eleverne efter arbejdet med “Prinsessen på Ærten” selv skal digte deres eget eventyr og gennemarbejde det på lignende måde, kan man vanskeligt forestille sig en mere spændende og samtidig lærerig introduktion til eventyrets verden. Elevernes egenproducerede eventyr oversættes til engelsk og distribueres til andre skoler, hvor man så evt. kan arbejde med dem på samme måde. Her vil en engelsk oversættelse af manuskriptet kunne støttes af video- eller båndoptagelser.

Sider:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22