H.C. Andersen – og Europas børn: Introduktion (3)

H.C. Andersen – og Europas børn: Introduktion

Introduktion.

Dette undervisningsmateriale tilbydes i første omgang til medlemmerne af ”Andersenfellowship” -men andre er også velkomne til at bruge ideerne, der således – tilsigtet eller utilsigtet -vil være medvirkende til at konkretisere formålet med ”Andersenfellowship” :

  •  1. En undervisning med internationale dimensioner
  •  2. En udvikling og stimulering af fortællekunsten i Europa.

Introduktionen af ”Andersenfellowship” som et europæisk netværk mellem grundskoler, børnehaver og skoler for specialundervisning betyder en mulighed for oplevelse af samhørighed med andre landes kultur og giver samtidig en forståelse for egen, national identitet. Og netop eventyr og fortællinger rummer en mængde kulturelle værdier, som vi i dag måske knap nok registrerer. Derfor er arbejdet hermed et godt udgangspunkt for en mellemfolkelig forståelse.  Det har været hensigten med dette materiale at give konkrete ideer og anvisninger til, hvorledes man kan tage fat på dette arbejde. Materialet er kun ideer -brug dem eller lad være. Men sikkert er det, at det for den enkelte lærer kan opleves som ganske uoverskueligt at bevæge sig fra flotte ord i en formålsformulering og ud til den daglige undervisning i klassen. Betragt dette materiale som en håndsrækning hertil. Vi har foretaget en opdeling på tre niveauer:

  • a. Børn fra 5- 8 år.
  • b. Børn fra 9- 11 år.
  • c. Børn fra 12- 14 år.

Men man er naturligvis velkommen til at indrette sig efter behov. Hvert afsnit indledes med nogle pædagogiske overvejelser, der nærmere præciserer hensigten med de efterfølgende forslag til konkret arbejde. Hvert afsnit afsluttes med en opfordring til at lade elevernes egne produkter være genstand for et metodisk arbejde. Tilbage er så blot at gå i gang! Vi retter en særlig tak for hjælp og gode råd til:

  • – Odense kommunale Skolevæsen .
  • – Undervisningskonsulenterne Karsten Henningsen og Erik Rønn
  • – H.C. Andersens Hus.

Odense, maj 1993. Yrsa Hrab og Flemming Andersen Spurvelundskolen Odense. Danmark

Sider:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22