Hans Christian Andersen og Europas børn (18)

“Den flyvende kuffert” : Efterspil

EfterspiI

Det er nu tiden at gå videre med den næste og mindst lige så interessante fase: Elevernes egen produktion af eventyr, frit efter fantasien. Man kan vælge det klassiske eventyr som genre, med de elementer, som vi har omtalt tidligere. Men man kan også -hvad nogle elever sikkert vil finde nok så interessant – lade dem lave et “moderne” eventyr med elementer fra tegneserier og fjernsyn. Blot det ikke bliver en kopi1 Om man vil lave et fælles eventyr for hele klassen, eller lade mindre grupper arbejde med en fælles fantasi, eller lade det være helt individuelt, er op til den enkelte lærer .

Meget afhænger af, hvorledes arbejdet kan organiseres, idet der naturligvis kræves mere af læreren, når man lægger ud i mindre grupper. Men det er en udfordring at gøre det, og der vil også være større mulighed for at differentiere undervisningen med hensyntagen til den enkelte elevs interesser og færdigheder. Under alle omstændigheder kan man vælge den sammen struktur for det videre arbejde, som vi har foreslået anvendt for arbejdet med “Den flyvende Kuffert”.

Sider:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22