Hans Christian Andersen og Europas børn (13)

H.C. Andersen dramatisering: “Den flyvende kuffert”

Målgruppe: 9- 11 år.

Metode: Illustrationer.

Foto: Lars Bjørnsten Odense

Denne aldersgruppe er ofte særdeles optaget af at tegne, klippe, male eller på anden måde at udtrykke sig billedmæssigt. De motoriske færdigheder udvikles, således at detaljeringsgraden bliver særdeles fin, og der kan fremstilles produkter af meget høj kvalitet. Det vil være muligt at foretage en tekstanalyse af f.eks., et eventyr ved simpelthen at bede eleverne om at tegne det. De søger derved automatisk ind til det, der for dem er kernen i eventyret. Resultaterne giver endvidere et øjeblikkeligt målbart udtryk for den enkelte elevs tekstforståelse og kan danne baggrund for en videre og måske mere kritisk stillingtagen til tekstens indhold. Ligeledes kan man indlægge en egentlig tekstanalyse ved at sammenligne forskellige professionelle illustratorers bud på eventyret. Samarbejdet med andre om f.eks. at fremstille “Den flyvende Kuffert” som tegneserie giver naturlige relationer eleverne imellem og lægger op til diskussioner om arbejdets tilrettelæggelse mellem dem og læreren.

Det er også her hensigten, at elevernes produkter skal distribueres til andre elever i andre lande. Starten på en fremmedsprogsundervisning kan så småt etableres gennem fremstilling af tekster til f .eks. en tegneserie, der skal kunne forstås i et andet land. Vi vil endvidere gøre opmærksom på den mulighed, der nu – omend for de fleste i begrænset omfang – ligger i at benytte computere til, ved hjælp af et tegneprogram, at fremstille tegninger, der så evt. senere kan udveksles som elektronisk post. Via billedscannere kan også almindelige illustrationer overføres. Efter arbejdet med “Den flyvende Kuffert” kan eleverne digte og illustrere egne eventyr. Mere herom i slutningen af afsnittet.

Sider:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22