Det nye spændende projekt for et eventyrhus i Odense

Eventyrhuset

Dengang man vendte indgangen til H.C. Andersens Hus og vi fik børnekulturhuset “Fyrtøjet” i 1997  lukkede vi os fuldstændig af for byen. Man kan godt mærke, at museet er ikke en del af det levende liv i byen. Der er nu nye muligheder, da Thomas B. Thriges Gade blev lukket. Projektområdet for det nye eventyrhus har den udstrækning, som Lotzes Have have havde i 1920. Man ønsker ikke at genskabe Lotzes have fra 1904, som blot er et punkt i tiden.  Fremover ønsker vi en udfoldet have  med et eventyrhus, hvor vi smeltet elementerne fra det persongeografiske  – et børneuniverset –  et eventyruniverset sammen med en nutidig have. Haven skal have en vis udstrækning. Langt det meste af den nuværende bygningsmasse vil sandsynligvisvis være væk.

lotze-have-2020

Projektområdet for et nyt Eventyrhus i Odense: Kilde Odense Bys Museer

Hovedparten af den nye bygningsmasse til Eventyrhuset ligger under jorden. Alt det der på tegningen er gråt eller skraveret gråt er specielt i spil til nedrivning. De blå bygninger skal bevares. Desuden er der nogle fredningshensyn til nogle af husfacaderne. Børnekulturhuset “Fyrtøjet” vil fremover blive en integreret del af det kommende Eventyrhus. En del vil være over og en del under jorden. Børnekulturhuset Fyrtøjets sjæl vogtes der om og Fyrtøjet får en mere prominent plads end tidligere. Næste side 7 .

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16