I Eventyrhuset skal man skal opleve, oplive og oplyse !

TransborderStudioysteins-Oslo2701

Fra idekonkurrencen 2014. Et eksempel på et Eventyrhus. Transborder Studio, Norge. Med forslagets titel Hortus Conclusus er rammen sat om en lukket gårdhave, hvor bygninger og en art kolonnade omslutter den nye Lotzes Have. Kreditering: Transborder Studio. Kilde Realdania.dk

Eventyrhuset i Odense

I stedet for at forfalde til  monumentale hyldesttænkning der handler om at vi har verdens største digter, eventyrforfatter,  så skal det være noget der dynamisk, ekspanderende og i øjenhøjde med noget der hele tiden er i udvikling, leg.

  • Affektiv reflektion som et formidlingsgreb.
  • Museumsrummet som særlig erkendelsesform
  • Dyrkelse af museets særlige stedskarakter – barndomshjem og eventyrhus som oplevelsen der supplerer hinanden oplevelser
  • Udfoldet scenografering – inspiration fra det såkaldte postdramatiske teater
  • Andersen i øjenhøjde. Fra personbiografi og værk til mødet med Andersen og eventyrene
  • Et levende, skabende museumsrum
  • Procesorienteret: rejsen og det transformative som grundsten

I forhold til eventyrhuset arbejdes der med et begreb affektiv reflektion, d.v.s. at forstærke eller understøtte en følelse hos den besøgende. Det handler om at have oplevelsen med os og det skal være grundelementet. Det er det der skal blive en refleksiv proces og det skal være indgangsvinklen. Grundtvigianerne siger, at man skal  opleve, oplive, oplyse. Man lærer ikke noget med mindre man er fanget,  så det gælder om at fange folk. Det skal gøres ved, at gøre museet til et særligt unikt og fysisk sted.  Alle sanser skal i spil. Eventyrhuset skal have en unik profil, hvor man kan opleve med kroppen, gå  op og ned, det influerer på den måde man opfatter genstande på. Vi taler om en udfoldet scenografering d.v.s. vi har et eventyrunivers måske på i 1100 -1200 m2, hvor man møder eventyrene i øjenhøjde, hvor man bevæger sig ind imellem eventyrene. Selvom børnekulturhuset Fyrtøjet sandsynligvis  ikke består i sin nuværende fysiske rammer, så kommer ånden til at leve videre ved, at få meget mere, der fungere på lignende præmisser som i børneuniverset  i børnekulturhuset Fyrtøjet. Tilrettelæggelsen af indholdet i det nye eventyrhus tager først rigtig fart efter arkitektkonkurrencen og efter finansieringen er fundet.

Til næste år lukkes det nuværende museum og der  skal laves et midlertidig museum i et par år.  Også Fyrtøjet får også en base et andet sted midlertidig. Placeringen er endnu ikke på plads. Nu har vi fået “Fodsporene” og vi skal også opgradere byrummet og håber på at få penge til at opgradere Barndomshjemmet . Næste side 13 .

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16