H.C. Andersen, Odense og Eventyrhuset

1-DSC_0804

Museumsinspektør Henrik Lübker Odense Bys Museer

H.C. Andersens Odense og Eventyrhuset

Eventyrhuset

Efter at have hørt et spændende oplæg i H.C. Andersens Hus den 18. november 2015 ved museumsinspektør Henrik Lübker Odense Bys Museer om det kommende Eventyrhus i Odense har jeg lyst til at delagtiggøre mange flere i dette ved at bringe et uddrag af oplægget. Mødet handlede om et kommende eventyrhus, som skal bygges i Odenses centrum. Det skal være en international attraktion i verdensklasse. Museumsinspektøren informerede om, hvilken betydning et nyt Eventyrhus har for Odense og desuden om baggrunden for projektet og om indholdet med særlig vægt på eventyrene. Nedenstående er udtryk for hvordan er situationen i dag, men det er ikke til at sige noget om, hvordan situationen ser ud om et år.

Det skal bemærkes, at jeg har prøvet at få de mange spændende aspekter med fra museumsinspektør Henrik Lübkers oplæg. Evt spørgsmål og svar fra tilhørerne er ikke medtaget. En del af foto og  illustrationer er fra Odense Bys Museer og fremvist ved oplægget fremlæggelse. Disse er affotograferet af undertegnede. Andre foto og illustrationer er af undertegnede. Næste side 2 .

Lars Bjørnsten Odense 23. november 2015

Se videre på siderne nedenfor!

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16