Historien om Lotzes Have i Odense (1)

Løveapoteket. Lotzes Have Foto: Nørmark 1943 Løveapoteket. Lotzes Have i Odense.  Foto: Nørmark 1943. Odense Bys Museer.

NB: Lotzes Have i Odense vil fra efteråret 2017 være en stor byggeplads. Da der her i skal anlægges et splinternyt H.C. Andersens Hus over og under jorden og en ny eventyrlig have, som forventes at stå færdigt i år 2021. Eventyrdigterens fødehjem vil fortsat stå uberørt! Se mere om dette her!

Historien om Lotzes Have i Odense

Løveapoteket i Odense har en lang historie, men starter her i 1853, hvor den unge københavnske apoteker, Ernst Gustav Lotze, købte apoteket i Odense, som i 1811 af hans forgænger Janik Andersen var blevet døbt »Løveapoteket«. Ved opkøb og forskellige ejendomme fik Lotze efterhånden et samlet bygningskompleks, som mundede ud til tre gader med et samlet areal på 27000 kvadratalen. Lotze begyndte omkring 1860 en industriel fremstilling af lægemidler for engrossalg til andre apoteker. Nye laboratorier, fabrikations- og lagerbygninger blev bygget i hurtig rækkefølge, alle udsmykket med de karakteristiske renæssancegavle. Bygningen ved Overgade, hvor selv apoteket lå blev ombygget og moderniseret. Lotze gjorde sig gældende ved flere udstillinger, således Fyns Stifts Industriudstilling i 1858 samt udstilling ved Landmandsforsamlingen i Odense i 1863, hvor han fik sølvmedalje for bl.a. sine tørrede lægeplanter både vildtvoksende og dyrkede. Fra apotekergården kom man ind i haven gennem en smuk smedejernsport, flankeret af 2 murstenssøjler med bronzeløver. Den gamle traditionelle urtehave bagved apoteket blev ligeledes for lille til sit formål, og dyrkningen af medicinske planter  blev lagt ud til apotekets gård ved Nyborgvej, hvor ca. 30 forskellige plantearter blev dyrket som markkulturer. Gustav Lotze, som var meget have- og planteinteresseret, kunne nu omlægge haven til et udpræget lystanlæg i den aktuelle landskabelige havestil.

Kilder:

  • E. Dam: Odense Løveapoteks Historie. 1903.
  • Fra kvangård til humlekule. Meddelelser fra Havebrugshistorisk Selskab Nr. 15 1985
  • Haven Årgang 2001
  • Hans-Otto Loldrup: Løve Apoteket 2003,
  • Odense Bys Museer
  • sdu.dk HCA-brevbase

Lars Bjørnsten Odense Februar 2013

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16