Lotzes Have i Odense – fremtiden (16)

tbt-lotzeshave

 Skitse for Lotzes Have i fremtiden (Entasis’)

Vinderprojektet fra arkitektfirmaet Entasis’ om bl.a Lotzes Have

“Lotzes Have er den oprindelige apotekerhave, som har ligget på dette sted og som Steen Eiler Rasmussen ved sin indblanding i forbindelse e med planlægningen af Thomas B. Thrigesgade fik delvist sikret for eftertiden. Haven nuværende udformning er opstået i forbindelse med etableringen af H.C. Andersen Museet og “Fyrtøjet”, som vender ryggen mod Thomas B. Thrigesgade. For at optimere udnyttelsen af en større og genskabt have på dette sted, foreslår vi at man gentænker Fyrtøjet i denne nye sammenhæng og opfører en bygning, som svarer til intensionerne i planen. Fyrtøjet og Eventyrhuset opføres i en ny og større bygning placeret og med et stort areal under terræn, hvor en ny indgang kobler sig på parkeringskælderen i en bebyggelse på 3-4 etager bag en helt grøn facade skal udstillingsbygningen dels signalere bæredygtighed, magi og eventyr, dels markere Odense, som en by der tænker nyt. Se mere om TBT – HCA om bl.a Lotzes Have

Afslutning

Sådan var det  i 1903: Stille og fredfyldt ligger den store have hen, som baggrunden for al travlheden i de forskellige bygninger. Solen stråler over de velplejede grønne plæner og blinker i træernes løv og fremkalder alle blomsters farver frem og spiller i stærke glimt fra væksthusenes stærke glimt fra de mange ruder. Sådan er det  i 2013: Den lille have ligger hen. Byens larm og trafik på Thomas B. Thrigesgade er i stærk kontrakt til fordums tider. Solen har svært ved at nå op over det mange huse , der omgiver haven og solens stråler reflekterer i søens vand og i etagehusenes vinduer og døre.

NB: Se mere om, hvordan området ser ud i dag april 2020

Kilder:

  • E. Dam: Odense Løveapoteks Historie. 1903.
  • Fra kvangård til humlekule. Meddelelser fra Havebrugshistorisk Selskab Nr. 15 1985
  • Haven Årgang 2001
  • Hans-Otto Loldrup: Løve Apoteket 2003,
  • Odense Bys Museer
  • sdu.dk HCA-brevbase

Lars Bjørnsten Odense Februar 2013

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16