Odense Kommune og Lotzes Have (8)

12845-hh-1968Farvedia. Lotzes Have 1968. Foto Harald Hansen. Odense Bys Museer

Odense Kommunes overtagelse i 1959

Lotzes  have lå hen i flere generationer og  først i 1953 overtog Odense Kommune haven under forudsætning af at den blev frit tilgangelig for byens borgere. Efter kommunens overtagelse af haven har den undergået store ændringer. Med anlæggelsen af Thomas B. Thrigesgade i 1960’erne blev der gjort et stort indhug i havens vestre del. En 1/3 del af arealet i haven forsvandt og desuden blev Lotzes gamle bygninger revet ned for at give plads for byudviklingen i Odense.  I 1997 forsvandt de sidste rester af stensætninger m.m. fra den gamle apotekerhave forsvandt med opførelsen af Børnekulturhuset Fyrtøjet i 1997 samtidig med det blev haven udvidet mod syd, idet en del af Bangs Boder blev indlemmet. I 2003 blev hovedindgangen til H.C. Andersens Hus flyttet fra Hans Jensens Stræde til Bangs Boder med indgang  igennem Lotzes Have.

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16