H.C. Andersen og Løveapoteket i Odense (9)

5723Overgade 2 i Odense. Løveapoteket. Affotografering af gammel tegning fra 1804. Foto H. Lønborg. Odense bys Museer.

H.C. Andersen og Gustav Lotze

Hvilke berøringsflader er der? Lotze var sammen med andre i kommunalbestyrelsen aktiv med at få H.C. Andersen gjort til æresborger i sin fødeby Odense. Lotze var medlem af kommunalbestyrelsen i Odense og den 15. november 1867  sendte de et brev til  H.C. Andersen et æresdiplom. Æresborgerfesten var den 6. december 1867. I et brev fra H.C. Andersen til Mathias Weber den 15. april 1875 sendes der også en hilsen til “Hr Apotheker Lotze min hjertelige Hilsen”.

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16