Apotekergården – Lotzes Landsted i Odense (5)

apotekergaardenApotekergården – Lotzes Landsted på ved Nyborgvej (Vermehrensvej) . Foto Lars Bjørnsten Odense februar 2013

Landstedet ved Nyborgvej

Udover haven ved apotekets havde Lotze et landsted med jordtilliggende på ca. 25 tdl. land ved Nyborgvej her var plantager med medicinske planter, samt en rigt udstyret frugt og køkkenhavne. I 1881 opførte Lotze en ny ejendom ved Nyborgvej, som blev kaldet Apotekergården eller Lotzes landsted. Apotekergården blev i 1951 solgt og der blev udstykket arealer til rækkehuse og villa langs Eckersbergsvej og Frølichvej. En del af Apotekergården eksisterer stadigvæk på Vermehrensvej i Odense.

Om sommeren var på Apotekergården over 100 kvinder og børn beskæftiget med indhøstning af plantedele i sække af bukkeblade, kamillens og hyldens blomster. Kalmus- og burrerod, løvetand og bulmeurt,  som efterfølgende blev tørret på lofterne. Lotze havde 33 forskellige arter af lægeplanter fra sine plantager og desuden var der 76 arter i drivhusene på apotekets grund.

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16