Mødet mellem Gustav Wied og H.C.Andersen på Gisselfeld! (2)

Viggo Pedersen maler ( 1854 -1926). Han var søn af Vilhelm Pedersen ( 1858-1942), der var søofficer, maler og tegner og bl.a. illustrerede mange af H.C. Andersens eventyr.

Han satte Hatten paa igen, drejede Ansigtet om imod mig, som om han følte sig genert af min Stirren, og sagde med en dyb og mørk Stemme, som kom den fra en Kælder eller en Hvælving, hvori man hensætter døde:

– De kender mig maaske, min Herre? Mit Navn er Andersen, H. C. Andersen!
– Digteren? spurgte jeg; og skønt jeg søgte at beherske mig, rystede jeg som i Feber.
– Digteren, ja! smilede han sørgmodigt og fremviste en Række velplejede, hvide Tænder.- Fryser De?
– Ja, jeg synes, at Luften begynder at blive lidt kølig.
– Jeg finder her er saa kønt! De ved maaske, at jeg ofte besøger dette sted?
– Ja… jeg har…hørt om det, sagde jeg.
Han stirrede et Øjeblik tavs ud over Søen.
– Ser De Aakanderne derude? spurgte han saa.
– Ja, Hr…..Hr. Professor.
– Skære, sarte og fine, som de sødeste smaa Konfirmandinder! nikked ehan – Ved De, at jeg har skrevet et Eventyr om Aakanden?
– Nej…Jo-o!
– Nej, De gør ikke min Herre! smilede han –
for det har aldrig været trykt.
– Maaske Hr. Professoren vilde fortælle mig det?
Han saa skarpt paa mig:
– Er det Deres alvor?
– Ja…..ja-a det er! sagde jeg og rykkede uvilkaarlig længere ud paa Bænken.
– Sværger De paa det? sagde jeg og rakte tre Fingre i Vejret.
– Saa Gud velsigne Dem, min Herre! nikkede han glad – For det har pint mig længe. Jeg holder saa meget af at fortælle mine Eventyr, som De vel veed; men ingen vil længere høre paa mig!….De er maaske til syvende og sidst ogsaa bange for mig? spurgte han og rynkede truende sine Øjenbryn.
– Nej, sagde jeg – næ-æ…aldeledes ikke…?
– Saa sæt Dem tættere hen til mig!
Jeg rykkede tøvende lidt nærmere.
– Tættere endnu!
Atter flyttede jeg mig.
– Een Gang til! smilede han.
Og jeg tvang mig til nær paa en Alens Afstand.
– Tak, sagde han. – Saa begynder jeg.

Han stirrede et Par Minutter tavs ud over Søen og fortalte derpaa med sagte, næsten hviskende Stemme nedenstaaende eventyr om AakandenDet var sommer ……… også således blev de andre eventyr, som Gustav Wied har skrevet nok også fortalt i bogen: Slotsherren, Skomager Munter , En Dag i Spanien, Tante Nikke, Brødrene Grøn, Eventyret om Frøken Caroline.

 

Sider:   0  1  2  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13  14  15