H.C. Andersen og Gisselfeld Kloster (4)

H.C. Andersens sange til Gisselfeld og Nysø oktober 1840

I anledning af Deres Majestæters Kongens (Christian VIII) og Dronningens (Caroline Amalie) besøg på Gisselfeld den 3. oktober 1840 har grev Zophus Danneskjold fra Gisselfeld besøgt H.C. Andersen i København den 15. september for at få ham til at skrive en sang – vise. H.C. Andersen vil gerne skrive en sådan til greven i anledningen af det kongelige besøg, men han synes nu også at Nysø bør have en og finder at det kunne være smukt om en sådan blev afsunget i det øjeblik Kongen trådte ind i Thorvaldsens atelier på Nysø.

H.C. Andersen skriver allerede dagen efter på sangen til Gisselfeld og den 19. september har han skrevet den færdig. Den 21. september får han igen besøg af greven og han får den færdige sang “Dybt fra Hjertets Grund fremspringer”. Melodi: Danmark deilig Vang og Vænge. Senere på ugen skriver han også en sang til Nysø ved Deres Majestæters Kongens og Dronningens besøg på Nysø, den 4. oktober 1840 “Fra gammel Tid stod her i Nysø Have”. Melodi: Her Peder kasted Runer over Spange.

Sang ved Deres Majestæters Kongens (Christian VIII) og Dronningens (Caroline Amalie) besøg på Gisselfelt, den 3. oktober 1840.

Mel: Danmark deilig Vang og Vænge.

Dybt fra Hjertets Grund fremspringer
Sangen, som en Blomst;
Konge, Dig vi Sangen bringer,
Ved din Atterkomst!
Hurtigt visner Sangens Lillie,
men vort Hjertes rene Villie
Rigt et Blomster-Flor dig sender,
Det ei Løvfald kjender.

Dronning, Borgens lave Stuer Hjemmet her Du veed,
Uforandret Alt Du skuer,
Selv vor Kjærlighed!
Meer end før den ei kan flamme,
Som Naturen er den samme,
Maatte det herinde blive,
meer vi ei kan give!

Konge, som Du trygt kan blunde
Her hvor Du kom hen,
I hver Hytte Du det kunde,
Tryg, som Hyttens ben!
Gid i Drømme kun Du skue
Sorger Dig og Danmark true,
Men at vaagen Lykken trives,
Som dit Danmark gives!

Hvad en lille Kreds der beder,
Beder Folket med:
Konge-Par! Gud følge Eder!
Gud, hver Tid, hvert Sted!
Hver Gang Sogen her er grønnest,
Denne Dag blandt alle skjønnest
Blev os, da vi her vor Dronning
Saae med Danmarks Konning!

H.C. Andersen

Sider:   0  1  2  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13  14  15