Tegneren Vilhelm Pedersen 1820-1859

Vilhelm Pedersen 1820-1859

Vilhelm Pedersen blev uddannet som søofficer ligesom sin far, men lysten til at tegne og skildre sine omgivelser i tegninger fulgte ham. I 1843 fik han af Christian VIII tilbudt fire års orlov med løn, så han kunne uddanne sig som kunstner. Han blev elev hos W. Marstrand og kom på kunstakademiet.

Han udstillede for første gang i 1847, men meldte sig igen frivilligt til militærtjeneste ved Treårskrigens udbrud. Her deltog han bl.a. i søtræfningen i Eckernfôrde Fjord i Slesvig, april 1849, som han siden skildrede i 2 malerier. Herefter genoptog han sin afbrudte karriere inden for marinen og blev der til sin tidlige død i 1859.

At Vilhelm Pedersen fik en plads i dansk kunsthistorie, skyldes ikke så meget hans malerier og skitser af dansk og italiensk folkeliv, som var inspireret af Marstrand, men snarere det, at han fra 1847 og til sin død leverede tegninger som illustrationer til H.C. Andersens Eventyr.

Tegningerne blev omsat til træsnit og anvendt i tyske og danske udgaver fra 1849 og frem. Teknisk var der vanskeligheder med at omsætte P.s lette og fine tegninger til et andet kunstnerisk medium, og kunstneren var ikke altid tilfreds med resultatet. På trods heraf blev Vilhelm Pedersen berømt som illustrator af eventyrene, og hans arbejder er senere blevet klassiske, kendt over hele verden.

På de efterfølgende sider kan du læse mere om Vilhelm Pedersen og se eksempler på hans eventyrillustrationer.

På grund af  Vilhelm Pedersen meget tidlige død skulle der findes en ny illustrator til H.C. Andersens eventyr og her faldt valget på Lorenz Frølich.

Kilde og foto : Formidlingscentret Assistens Kirkegård samt Lars Bjørnsten Odense

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Se også “Andet” om H.C. Andersen.