Vilhelm Pedersens originaltegning til H.C. Andersens eventyr “Den lille Idas Blomster”

Vilhelm Pedersen originaltegning til "Den lille Idas Blomster". Foto Lars Bjørnsten Odense 2002

Vilhelm Pedersens originaltegning til H.C. Andersens eventyr “Den lille Idas Blomster”. Foto Lars Bjørnsten Odense 2002

Slutningen af eventyret: De norske Fættere vare to raske Drenge, de hed Jonas og Adolph; deres Fader havde foræret dem to nye Flitsbuer, og disse havde de med at vise Ida. Hun fortalte dem om de stakkels Blomster, der vare døde, og saa fik de Lov at begrave dem. Begge Drengene gik foran med Flitsbuerne paa Skuldren, og den lille Ida bagefter med de døde Blomster i den nydelige Æske; ude i Haven blev gravet en lille Grav; Ida kyssede først Blomsterne, satte dem saa med Æsken ned i Jorden, og Adolph og Jonas skjød med Flitsbuer over Graven, for de havde ingen Geværer eller Kanoner.

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22