Vilhelm Pedersens originaltegning til H.C. Andersens eventyr “Det gamle Huus” (3)

Vilhelm Pedersens originaltegning til H.C. Andersens eventyr “Det gamle Huus” . Foto Lars Bjørnsten Odense 2002

Uddrag fra eventyret: Og midt paa Væggen hang et Skilderi med en deilig Dame, saa ung, saa glad, men ganske klædt paa, som i gamle Dage, med Pudder i Haaret og Klæder, som stode stive; hun sagde hverken “tak” eller “knak,” men saae med sine milde Øine paa den lille Dreng, som strax spurgte den gamle Mand: “hvor har du faaet hende?” .

“Omme hos Marskandiseren!” sagde den gamle Mand. “Der hænge saa mange Billeder; Ingen kjende eller bryde sig om dem, for de ere begravede Allesammen, men i gamle Dage har jeg kjendt hende og nu er hun død og borte i et halvhundrede Aar!” .Og under Skilderiet hang bag Glas en Bouquet visne Blomster; de vare vist ogsaa et halvhundrede Aar, saa gamle saae de ud. Og Perpendikelen paa det store Uhr gik frem og tilbage og Viseren dreiede og Alting i Stuen blev endnu ældre, men det mærkede de ikke.

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22