H.C. Andersen og Rom Italien

H.C. Andersen: Tiberfloden i Rom.” Ponte Rotto, Porta di Leone, Italien 18 januar 1834

Kilde: Odense Bys Museer