Villa Borghese og H.C. Andersen

I Villa Borghese anno 2007, Rom, Italien. Foto: Lars Bjørnsten oktober 2007

I Villa Borghese hvor vi i 1833 holdt Juul”. Villa Borghese, Rom, Italien

Kilde: Odense Bys Museer

Om julen i Rom 1833 skriver H.C. Andersen til sin “søster” Henriette Wulff i et brev dateret den 31. decmber

“…Julen her gik ret nydeligt! det var som en Foraarsdag hjemme hos os. De Danske Svenske og Norske var sammen og Festen stod i Villa Borghese. Udenfor blomstrede Violerne, jeg sender Dem her een i Brevet; de deilige grønne Pinier stode i den blaae Luft, der var saa varm at Thorvaldsen sagde med Rette da vi gik hjem om Aftenen: det er en dansk Sommernat. Jeg havde skrevet en Sang hvori Kongen af Danmarks og Kongen af Sverrigs Skaal blev drukket, pyntet Bordet med Blomster, hvor vi alle sad med Vedbende Krandse om Hovedet. Den bedste Julepresent: et Sølvbæger med Indskrift »Juleaften i Rom 1833« tilfaldt ved Lykkespillet mig….” (sdu.dk  HCA-brevbase)

Se mere om “H.C. Andersen og Rom” her!

Sider: 0   1  2  3  4