“Via di Capo le Case i Rom. Gienboens Spekhøker Boutik”

Tegning H.C. Andersen 4 Jan. 1834 “Via di Capo le Case i Rom. Gienboens Spekhøker Boutik”

Kilde: Odense Bys Museer

“Dagbogen Langfredag 28. marts 1834”

“… Om Aftenen spadserede jeg omkring og saae de smukt udpyntede Spekhøker Boutikke…”

Dagbogen 24. marts 1834″

Mandag 24 Marts. Travede omkring i Rom! hvor den dog er stille og uddød mod Neapel, det følte vi strax igaar. Besøgt Jensens og spadseret omkring med Bøtcher. Det er som
jeg var kommet hjem til Odense, saa bekjendt synes Alt mig. Paa Gaden staae smaae Telte hvor de sælge og koge Fastemad, Fritelli kaldes de smaae stegte Grødboller de sælge ;..”

Se mere om “H.C. Andersen og Rom” her!