Eventyrtegninger og tak til støtterne af H.C. Andersen Museet (8)

Illustration til H.C. Andersens eventyr “Lille Claus og store Claus” 1835 udført af tegneren Vilhelm Pedersen.

Dette er en del af historien om tilblivelsen af H.C. Andersen Museet i Odense

Vilh. Pedersens eventyrtegninger

Jeg har med vilje gemt til sidst omtalen af museets værdifuldeste eje. Vilh. Pedersens originaltegninger til eventyrene. De tilhørte i sin tid Andersen forlægger i Leipzig. Generalkonsul Lorck, der lod dem indsætte i et album som en gave til digteren på hans 70-årige fødsesdag. Museet har købt dem for 2000 kr. en pris, som af hensyn til museet blev sat således af ejeren selv, de har imidlertid meget større værdi. – man tænker blot på hvad en engelsk eller en amerikansk rigmand ville give for et sådant album liggende på sit bord, så vidt som disse billeder hele verden over rummer nogle af de dyrebareste erindringer fra de glade barndoms dage. Jeg har selv været meget i tvivl om, hvorledes man skulle gøre disse tegninger tilgængelige for publikum der jo ikke ville have glæde af at se en enkelt side af albummet ligge opslået i en montre, og jeg fandt da på at lade lave en mølle som dem, på hvilke prospektkort er udstillede hos boghandlerne, dog således, at hver side af beskyttelsen er i glas og ramme. De besøgende kan altså nu ved selv at dreje møllen gøre sig bekendt med hver enkelt tegning. Det gør et ganske ejendommeligt ja betagende indtryk at se de fine blyantstreger på disse billeder, der for os alle er så uadskilleligt knyttede til Andersens eventyr.

Tak til støtterne af H.C. Andersens Hus

Og så vil jeg da til slut bringe en tak til dem, som huset skylder mest til giverne. De er mange både i Danmark og i udlandet, og det har sikkert ofte været dem en overvindelse at skille sig af med genstande, som var dem kært, så at man ikke nok kan påskønne i hvor høj grad de have bøjet sig for overbevisningen om, at disse minder bør være tilgængelige for videre kredse. Jeg retter denne tak til alle giverne, men ganske naturligt særligt til medlemmerne af de slægter, som stod Andersen nær, mens han levede, og som derfor også have været i stand til at yde de vigtigste bidrag til museet. Familierne Collin, Drewsen, Lind, Melchior, Stampe og Ørsted.

Idet jeg endnu en gang bringer i erindring, at de indskrænkede rumforhold må tages i nøje betragtning ved det første indtryk, udtaler jeg ønsket om, at “H.C. Andersens Hus i Odense” i al beskedenhed må kunne få nogen kulturel betydning, og at den danske ungdom, som besøger dette hus, herfra må medføre følelsen af, hvor vidst selv den, der er født i Hans Jensens Stræde, kan nå under fuld udvikling af alle sine evner.

Kilder: Fyens Stiftstidende skriver den 2. april 1908 under rubrikken “Fra Fyens Stift” om “H.C. Andersens Hus,”og  dagen efter den 3. april 1908 bringer avisen en artikel med en redegørelse om bl.a. huset tilblivelse. Indholdet bringes i forkortet  og lettere redigeret udgave. Desuden er der indsat overskrifter over de enkelte afsnit.

Lars Bjørnsten Odense

Sider:  0   1  2  3  4  5  6  7  8