Købet af og ændringen af H.C. Andersens Hus i 1908 (2)

Dette er en del af historien om tilblivelsen af H.C. Andersen Museet i Odense

Købet af H.C. Andersens Hus i 1908 

Ud på natten var en snæver kreds samlet på Grand Hotel til drøftelse af dagens begivenheder, og her kom direktør Ernst Bojesen samt konferensråd Heide hen til mig og sagde, at nu burde Odense Kommune købe det hus, hvori digteren var født og her indrettet et personligt museum for ham. Dertil var dette hus udmærket skikket. Dets små lave stuer og den snævre gyde, som fører dertil ville danne en virkningsfuld ramme som modsætning til hans verdensry.

–  Jeg tænkte i de følgende dage en del herover, og da jeg skulle gå til næste byrådsmøde, modtog jeg et brev fra Ernst Bojesen,hvori han atter omtalte sagen, bragte jeg spørgsmålet frem i mødet og oplyste, at lignende museer findes i udlandet, såsom Goethe Husene i Frankfurt og Weimar, Schillerhuset i sidstnævnte by, Shakespeare Huset i Stratford samt Victor Hugohuset i Paris. Og det må erkendes, at Odense Byråd optrådte energisk ved denne lejlighed, idet man straks vedtog at lade byrådssekretæren gå hen at underhandle med husets ejer, og inden mødet var sluttet kom sekretæren tilbage med den underskrevne købekontrakt, så at jeg samme aften kunne meddele Ernst Bojesen, at nu var huset købt. Jeg må overhovedet bringe såvel det daværende som det nuværende byråd min bedste tak for den tillid, som rådet har vist mig under hele denne sag. I det der ikke blot blev stillet de beløb som jeg måtte ønske – foreløbigt 25000 kr. – til min frie rådighed, men det blev overladt mig selvstændigt at gennemføre planen efter mit bedste skøn.

hc-andersens-hus

H.C. Andersens Hus i Odense. Kilde: Aalborg Stiftstidende 3. april 1908

Det har været Odense By en tilfredsstillelse at kunne realisere planen alene ved kommunens egne midler uden statstilskud eller pekuniært bidrag fra andre institutioner.

Det købte hus føres tilbage til den ældre skikkelse

Det kom nu først an på få bygningen så vidt muligt ført tilbage til dens ældre skikkelse, og dette voldte ingen vanskelighed, da man var i besiddelse såvel af billede af husets tidligere udseende som af tegning over de indre rums fordeling. Men hovedsagen var dernæst dels at vække interesse for museet hele landet over i de kredse, hvor man sad inde med synlige erindringer om digteren, i hvilken henseende de københavnske blade ydede mig stor støtte ved anbefalede artikler, dels at finde en mand, der med indgåene kendskab til digterens liv og virksomhed forenede de personlige egenskaber, der udkrævedes til ved mundtlige henvendelser at kunne formå de vedkommende til at skænke eller afhænde dokumenter og genstande, som de var i besiddelse af.

Fortsættes her!

Kilder: Fyens Stiftstidende skriver den 2. april 1908 under rubrikken “Fra Fyens Stift” om “H.C. Andersens Hus,”og  dagen efter den 3. april 1908 bringer avisen en artikel med en redegørelse om bl.a. huset tilblivelse. Indholdet bringes i forkortet  og lettere redigeret udgave. Desuden er der indsat overskrifter over de enkelte afsnit.

Lars Bjørnsten Odense

Sider:  0   1  2  3  4  5  6  7  8